067 Het hoogste ideaal

Het is merkwaardig op te merken hoeveel tijd en geld de mensen in het algemeen aan hun uiterlijk ten koste leggen. Schoonheidssalons doen goede zaken! Maar ook de kappers hebben hun klanten. Niemand toch houdt ervan als een ragebol op de wereld rond te lopen. Als je bovendien nog, zoals de kapper van Een, kans ziet op een hoofd, dat in de toestand tussen “eerste en laatste kwartier” verkeert, een prachtige haardos te kweken, wel, dan is je fortuin gemaakt.

In de dagbladen stond onlangs, dat zelfs drie Duitsers, die het nieuws van de Eense kapper van een Hollandse schipper hadden vernomen, welgemoed op pad waren getogen om bij hem hulp en uitkomst tegen dit, hun goede uiterlijk zo zeer schadende euvel, te vinden. Zij kwamen clandestien over de grens, maar werden door de Hollandse politie, wegens het niet in bezit hebben van geldige papieren, opgepakt en teruggestuurd.

Wanneer u het bovenstaande leest, vraagt u zich onwillekeurig af: Zouden de mensen ook zo bezorgd zijn voor het welzijn van hun ziel? En ook u, lezer, bekommert u zich om de toestand van uw ziel?
Zouden deze Duitsers ook zo’n lange en riskante reis gewaagd hebben, als het er om gegaan zou zijn, de plaats te zoeken, waar hun een middel verschaft zou worden, dat hen genezen kon van hun “geestelijke kaalheid?”

U, die zoveel moeite doet om een euvel te verhelpen, dat uw schoonheid in de weg staat, bent u ook verlangend de zondekwaal, die uw ziel bevlekt, kwijt te raken?
Jezus Christus, de Zoon van God, kwam op deze aarde, stortte Zijn bloed op Golgotha om uw ziel te reinigen van de zonde. U behoeft er geen lange reis voor te maken; het kost u ook geen geld. Neen, u behoeft slechts de toevlucht tot Hem te nemen en uw gehele leven van zonde en overtreding berouwvol te belijden. Dan, dan is dat bloed ook gestort voor u. Dan is ook uw ziel van de zondesmet vrij en bent u voor eeuwig gered.

Er is geen politiemacht, die u belemmeren kan, nu, terwijl u dit leest, tot Jezus te vlieden. Kom, buig uw knieën, neig het hoofd en roep uit het het diepst van uw hart: “Jezus, red mij, red mij nu!” Hij staat klaar om uw zonden te vergeven, om u te wassen blank en rein. Vlucht tot Hem, dan zal het in orde komen met het welzijn van uw ziel.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies