715 Wat één tekst uit de bijbel kan doen

In de brochure “De Goddelijke inspiratie van de Bijbel”, geschreven door Arthur W. Pink, las ik de volgende geschiedenis.

“In één van de tempels van Tibet woonde jaren geleden een priester, die hooit contact met zendelingen had gehad, evenmin had hij ooit iets gehoord over het kruis van Christus en ook had hij nooit een Bijbel onder ogen gehad. Op zoek naar één of ander in de tempel trof hij daar een evangelie naar Mattheüs aan dat blijkbaar jaren eerder door een inboorling was achtergelaten, die het waarschijnlijk van een reizende zendeling ontvangen had. Zijn nieuwsgierigheid was gewekt en hij begon te lezen.

Toen hij het achterste vers van het vijfde hoofdstuk had gelezen, ging hij niet verder, maar dacht hij ernstig na. In dat vers stond: “Zalig zijn de reinen van hart want zij zullen God zien”.

Ofschoon hij niets wist van de gerechtigheid van zijn Maker en ofschoon hij totaal onwetend was aangaande de eisen die de heiligheid van God stelt, werd hij toch op dat moment overtuigd van zijn zonden. Gods genade was aan zijn ziel beginnen te werken.

Maand na maand ging voorbij en elke dag zei de man bij zichzelf: “Ik zal God nooit zien, want ik en onrein van hart”. Langzaam maar zeker verdiepte zich het werk van de Heilige Geest in zijn ziel, totdat hij zichzelf zag als een verloren zondaar, onrein, schuldig en verwerpelijk. Nadat hij meer dan een jaar in deze ellendige toestand had verkeerd, hoorde de priester op een dag dat “een buitenlandse duivel” een nabijgelegen stad bezocht en er boeken verkocht die over God spraken. Dezelfde avond vluchtte hij de tempel uit en reisde hij naar de stad waar de zendeling verbleef. Daar aangekomen zocht hij hem op en zei: “Is het waar dat alleen de reinen van hart God zullen zien?”.

“Ja”, antwoordde de zendeling, “maar hetzelfde boek dat u dat vertelt, zegt u ook hoe u een rein hart kunt krijgen”. Daarop sprak de zendeling met hem over het verzoeningswerk van Jezus Christus en hoe “het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, ons reinigt van alle zonde”.

Spoedig daarop werd het licht in de ziel van de priester en vond hij de vrede die “alle verstand te boven gaat”.

Deze geschiedenis die met vele dergelijke, authentieke verslagen te vermeerderen zou zijn, toont ons de kracht die de Bijbel heeft.

Zondaarsharten werden door dat Woord verbroken en daarna geheeld. Heeft u de kracht van dat Woord al ondervonden? Zo niet, luister dan toch naar het woord dat de priester zo trof: “de reinen van hart zullen God zien”.

Wees eerlijk ten opzichte van uzelf en erken dat u onrein bent, dat in uw hart het egoïsme zetelt, dat uit uw hart slechte gedachten voortkomen.
En aanvaardt dat voor u Jezus Christus moest sterven om reiniging van uw zonden mogelijk te maken.

Belijdt uw zonden en uw schuld met een oprecht hart voor God en het bloed van Jezus Christus zal ook u reinigen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies