869 Hoe nieuw is nieuw?

Als een kennis van je vertelt, dat hij een nieuwe auto heeft gekocht, kan het zijn dat hij z’n oude roestbult ingeruild heeft voor een auto van recenter bouwjaar. Het is dan maar te hopen, dat hij een goede occasion op de kop getikt heeft. Als hij altijd tweedehands gereden heeft en nu zegt, dat hij eindelijk eens een nieuwe auto gekocht heeft, dan is de kans groot dat hij inderdaad een ongebruikte wagen heeft aangeschaft. Zeker weten doe je dat echter niet dan nadat je hem dat ook gevraagd hebt.

Nieuw is dus niet altijd nieuw. ’t Is er mee als met het woordje “vers”. Een winkelier had drie manden eieren voor zijn winkelraam staan. Bij de eerste mand stond een bordje met “verse eieren” met daarbij de prijs. Bij de tweede mand stond “beslist verse eieren”. De prijs daarvan lag wat hoger dan bij de eerste mand. Bij de derde mand stond “kakelverse eieren” en de prijs van die eieren was dan ook nog hoger. Vers is blijkbaar niet altijd vers en nieuw is niet altijd nieuw. Om aan te geven dat we met iets werkelijk nieuws te doen hebben, moeten we met versterkingswoorden gaan werken zoals splinternieuw of spiksplinternieuw.

Maar ter zake: het nieuwe jaar staat voor de deur. We wensen elkaar een gelukkig nieuwjaar. Maar hoe nieuw wordt dat jaar? Wordt het net zo’n jaar als het vorige? Met frisse moed beginnen en na een poosje weer in de oude trendmolen?

Of wordt het een echt nieuw jaar? Als u zich tot nu toe niet of weinig om God bekommerd heeft kan het echt een nieuw jaar worden. Een jaar met een doel. Een jaar met inhoud. Het wordt een nieuw jaar als u zich tot God bekeert, uw schuld voor Hem belijdt en Jezus Christus als uw Heiland (Behouder) aanneemt. Dan wordt het nieuwe jaar het jaar van uw nieuwe geboorte. Tegen een geleerde jood heeft Jezus van Nazareth eens gezegd: “Tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien” (Joh. 3:3). Die nieuwe geestelijke geboorte waardoor u met God in het reine komt, bewerkt God, maar u moet zich daartoe bekeren en geloven in Jezus Christus.

Als u dat doet bent u een nieuw schepsel geworden. Paulus zegt dat zo: “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen” (2 Kor. 5:17). U gaat dan voor God en Christus leven. God verandert uw leven. Waar mensen Christus leren kennen, worden kapotte huwelijken hersteld, komt er verzoening waar ruzie en verwijdering was en krijgt het leven een doel: Christus dienen.

Word je dan nooit meer ziek? Heb je noot meer pech? Doe je nooit meer verkeerd? Helaas gebeurt dat allemaal nog wel eens, maar je mag met je problemen naar God gaan en ze in zijn hand leggen, je mag je zonden belijden en dan wordt de relatie met de Vader, die door de zonde verstoord was, weer hersteld. En je mag uitzien naar de tijd dat alles totaal nieuw wordt. Ja, hoe nieuw is nieuw?! Als Christus terugkomt dan worden alle problemen opgelost, dan sticht Hij vrede nadat Hij de goddelozen heeft geoordeeld. Hij zegt het: “Zie, ik maak alles nieuw” (Openb. 21:5). Een schitterende toekomst wacht allen die in Hem geloven. Mag 1992 voor u een echt nieuw jaar worden? Een begin van een nieuw leven hier op aarde? Een leven met God en Jezus Christus? En met uitzicht op het spiksplinternieuwe van de hemelse toekomst in het verschiet?

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies