098 E’ Pericoloso Sporgessie

E’ Pericoloso Sporgessie (Verboden uit het raam te leunen)

Wanneer ge eens goed bij kas zijt en inplaats van met het boemeltje met de D-trein reist, dan ziet ge in de internationale wagons onder elk raampje een bordje waarop in het Frans, Duits, Nederlands en Italiaans geschreven staat, dat het verboden of gevaarlijk is, uit het raam te hangen.

Wanneer ge u een reisje naar Zwitserland kunt veroorloven, dan zult ge reeds in Luxemburg merken, dat overtreding van het “e’ pericoloso sporgessie” u duur te staan kan komen, want daar is soms geen 25 cm ruimte tussen de trein en de vooruitstekende rotsen. Ge merkt, dat dit verbod maar niet willekeurig is gegeven, naar dat het zin heeft.

Vele mensen menen, dat ze op reis door dit leven gerust de grenzen, door de Schepper ingesteld, zonder kans voor gevaar kunnen overchrijden. Zij denken, dat ze gevaarloos tegen hun lichaam en hun geest kunnen zondigen. De krankzinnigen- en blindeninstituten wijzen echter anders uit. Bovendien zal elk mens voor zijn zonde met God in ‘t gericht komen. Op die Rots der Heiligheid zal hij zich te pletter lopen.

“0”, zult ge zeggen, “maar aan Gods eisen kunnen wij nooit voldoen. Adam en Eva overtraden het “Gij zult van deze boom niet eten” en aan het “Gij zult niet begeren, niet liegen, niet stelen, enz.” van de Tien Geboden komen wij, mensen, niet eens toe.”

Ge hebt gelijk. Niemand kan aan Gods eis voldoen. Behalve Eén: Jezus Christus. Hij stierf op Golgotha’s kruis voor de zonden van allen, die Hem als Heiland aanvaarden. Hij voldeed ten volle aan Gods eis. Door Hem kunnen wij Gode welaangenaam leven en als wij dan zondigen en onze zonden belijden, hebben we een Voorspraak bij God, onze Vader.

De mens, die Christus afwijst, heeft géén voorspraak. Hij zal het volle oordeel over zijn zonden moeten dragen. Bedenk wel, dat God niet met Zich laat spotten!

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies