192 Wonosobo – tevergeefs

Nu moet u niet denken, dat wonosobo een of ander vreemd woord is, dat tevergeefs betekent. Wonosobo is een plaatsje op Java. Natuurlijk zal de naam een betekenis hebben; die is me echter niet bekend. Waarom dan dat tevergeefs er achter? Wel, een maand of wat geleden kon u over Wonosobo in de krant lezen. En als u de nieuwsberichten door de radio beluisterde was u die naam weer tegengekomen. In de buurt van dit plaatsje lag n.l. een dorpje tussen twee bergen. Ja, u leest het goed, er staat lag, want het ligt er nu niet meer.

De bewoners van dit gebied waren na een hevig onweer door de regering gewaarschuwd dit dal te ontruimen, aangezien er gevaar bestond voor verzakking van de bergwanden. De mensen sloegen echter op de goed gemeende waarschuwing geen acht. En zo gebeurde het verschrikkelijke. Bij slecht weer begon de aarde, die de berghellingen bedekte, te werken en plotseling schoof een ontzaggelijke lading grond van de berghellingen naar beneden en bedolf het dorpje totaal. Slechts twee mensen konden gered worden. De rest van de inwoners kwam om, ongeveer 500 mensen in één keer.

“Stom” zegt u, “hadden ze maar moeten luisteren naar de raad van deskundigen”? Inderdaad. Maar wellicht bent u nog dommer. Misschien hebben deze mensen gedacht: Het zal wel meevallen, als die aarde begint te schuiven, kunnen we altijd nog evacueren of hopelijk zijn de voorspellingen niet juist en vergissen de geologen zich. En zo zit u ook te redeneren. Want al jaar en dag wordt u gewaarschuwd voor het oordeel Gods, dat over uw leven komen zal.

Reeds Paulus heeft zo ernstig gewaarschuwd: “Wij dan kennende de schrik des Heren overreden de mensen.” Daar hebt u zo’n “deskundige.” Hij heeft Jezus Christus in al zijn heerlijkbeid op weg naar Damascus gezien. En daar capituleerde deze Christenvervolger. Van toen af werd hij een evangelist. Eén die de mensen waarschuwde voor het oordeel Gods. “Het valt wel wat mee”, zegt u. Nee, dat doet het niet. Het oordeel Gods komt als een dief in de nacht, God zal levenden en doden oordelen. En allen, die het evangelie ongehoorzaam zijn geweest, zullen voor eeuwig uit zijn nabijheid worden weggedaan. Ook u wacht de plaats, waar wening is en knersing der tanden, als u zich niet bekeert.

Wat zal er straks van u gezegd worden: “Vergeven” of “Vergeefs”. Zullen uw zonden vergeven zijn, doordat u er mee tot de gekruisigde Christus bent gegaan of zal zijn offerdood te vergeefs zijn geweest voor u ?

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies