278 Siste viator

Siste viator – “Sta stil, o, wandelaar”

In een dorpje in de buurt van Zürich staat een wegwijzer, die de vorm van een hand heeft. De uitgestrekte wijsvinger wijst echter niet naar een of ander dorp, dat in de buurt ligt en dat op een landkaart te vinden zou zijn. Nee, de uitgestrekte hand wijst omhoog naar de hemel.

“Siste viator”, dat wil zeggen: “Sta stil, o, wandelaar” roept deze wegwijzer de voorbijgangers toe. In het gebergte vindt men op plaatsen, waar een wandelaar of bergbeklimmer is omgekomen, wel vaker een gedenkteken, dat ons aan de dood herinnert. Deze naar boven wijzende hand herinnert echter niet alleen aan de dood, neen, hij wil het hart daarheen voeren waar het eeuwige vaderhuis voor al de verlosten is. Van die verlosten, die door het geloof in het bloed van Jezus Christus gered zijn, zegt de bijbel: “En God zal iedere traan van hun ogen wissen, en de dood zal er niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch smart zal er zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan.” Of Hij die op de troon zat, zeide: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw.”

Bent u ook al op weg naar die heerlijkheidt? Jezus Christus is de weg. Hij alleen. Sta stii, wandelaar, op de levensweg en vraag u af waarheen uw weg u leidt.

Bent u verzoend met God?
Volgt u de richting van de hand, hemelwaarts?
(Vertaald.)

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies