291 Even dom als die busschauffeur

Het noodweer dat donderdag 9 juli over Nederland losbarstte, heeft weer enige slachtoffers geëist. Een zeer betreurenswaardig geval is dat van de buschauffeur in Zuid-Holland, die toen het onweer losbarstte, zijn bus verliet en ging schuilen onder een boom aan de kant van de weg. Toen de bliksem op de boom insloeg werd ook hij getroffen en gedood.

Velen, die dit bericht in de krant lazen, hebben hun hoofd geschud: “Hoe kan iemand nu zo dom zijn om een veilige geïsoleerde schuilplaats, zoals een bus, te verlaten voor een plaats onder een boom, die als het ware de bliksem tot zich trekt?” Inderdaad het was erg onverstandig en deze man heeft het helaas met de dood moeten bekopen.

Maar ik ben erg bang dat massa’s mensen even dom doen als het om hun eeuwig wel of wee gaat. Hoevelen zoeken om zich te beschermen voor het komend gericht een schuilplaats in allerlei onveilige toevluchtsoorden inplaats van bij Jezus Christus, de rots der eeuwen.
Het oordeel komt, want de bijbel zegt: “Het is de mensen beschikt, eenmaal te sterven en daarna het oordeel.” (Hebr. 9 : 27).

En op een andere plaats luidt het: “en zij werden geoordeeld naar hun werken.” (Openb. 20 : 13b). Het gericht moet als een onweer losbarsten over de mens met al zijn zonde en schuld. Het is dus zaak een veilige schuilplaats te zoeken. Welnu, heeft u die? Waar zoekt u bescherming?

Meent u, dat uw goede werken u veilig stellen voor Gods oordeel? Denkt u dat het vervullen van bepaalde godsdienstige plichten u kan beveiligen? Bent u even dom of nog dommer dan de buschauffeur? Want daar ging het om beveiliging tegen de lichamelijke dood, maar wij hebben het nu over de eeuwige dood, het voor altijd verbannen zijn van Gods heerlijkheid. En om daarvan gered te worden, om veilig te zijn voor het gericht van God, is er maar één schuilplaats, n.l. de Heer Jezus Christus. Want de bijbel zegt: “Die in Hem (Jezus Christus) gelooft, wordt niet geoordeeld” (Joh. 3 : 18) en “Jezus, die ons (de gelovigen) verlost van de komende toorn” (1 Thess. 1 : 10b).

Kent u die Heiland al? Bent u met al uw zonde tot Hem gegaan? Hij wilde op Golgotha’s kruis het oordeel ondergaan, opdat u gered zoudt kunnen worden.

Jezus is de Rots der eeuwen,
Die geen wank’len vreest of val,
Die wat hier bezwijkt, Gods kind’ren
Tot een toevlucht wezen zal.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies