277 Attentie

Hoeveel zonden hebben Adam en Eva bedreven voordat ze uit het aardse paradijs werden verdreven? Antwoord: slechts één.

Dacht u dat de norm voor het hemelse paradijs soepeler is ? “En in haar zal geenszins iets onreins binnengaan” (Openb. 21 : 27).

Al had u maar één zonde, u moet er van gereinigd worden. En het enige “reinigingsmiddel” is: het bloed van Jezus Christus. “En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Joh. 1 : 7b).

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies