757 Hij stond op en volgde Hem

Het is eigenlijk een merkwaardig verhaal uit de Bijbel waar ik uw aandacht bij wil bepalen. Niet merkwaardig omdat er wonderlijke, bovennatuurlijke zaken in voorvallen, maar toch merkwaardig om wat erin gebeurt. U vindt deze geschiedenis in Mattheüs 9 vanaf vers 9.

Voor zijn belastingkantoor zit Mattheüs. In zijn tijd heette dat een “tolhuis” en hijzelf werd een “tollenaar” genoemd. Israël was toen bezet door de Romeinen, en om tollenaar te worden moest je het recht om (op allerlei goederen) tol te heffen pachten van de bezettende Romeinse overheid. Zij, die de laatste wereldoorlog hebben meegemaakt, kunnen zich voorstellen, dat Matthëus door de Joden als een collaborateur werd beschouwd en dat ze hem met verachting behandelden.
Iemand die zo’n baantje koos, deed dat om het geld en nam dan de smaad van zijn volksgenoten op de koop toe.
Terwijl Mattheüs daar zit, komt Jezus van Nazareth voorbij. Hij ziet Mattheüs zitten en zegt: ‘Volg Mij’.
En dan gebeurt het merkwaardige waar ik op doelde: Mattheüs staat namelijk op en besluit een volgeling van Jezus te worden.
Het merkwaardige zit niet in het feit dat Mattheüs een wildvreemd iemand volgt. We mogen aannemen dat hij heus wel van Jezus van Nazareth heeft gehoord. Het gerucht van deze rabbi (leraar) was immers als een lopend vuurtje door heel Palestina gegaan.
Nee, het merkwaardige is, dat Mattheüs niet langer het geld wil dienen, maar zijn leven aan Christus wil wijden. Abrupt zegt hij zijn winstgevend baantje vaarwel. Kennelijk heeft hij beseft dat geld niet gelukkig maakt. Hij moet de leegte van zijn bestaan gevoeld hebben. De naam Jezus betekent: “De Here redt”, en Mattheüs heeft beseft dat hij redding, vergeving, nodig had.

Dat zijn geloof in Christus echt was, bleek ras, want hij nodigde de Heer in huis en vroeg vele tollenaars en zondaars om ook te komen. Hij wilde velen van zijn lotgenoten in aanraking met de Heiland brengen. Later heeft hij het evangelie geschreven, dat we kennen als het evangelie van Mattheüs. Door dat geschrift getuigt hij nog steeds van zijn Heiland.

Jezus Christus is niet meer op aarde. Hij komt niet letterlijk bij u voorbij. Zijn roep: ‘Volg Mij’ zult u niet letterlijk in uw oren horen en toch passeert Jezus Christus u! En toch roept Hij u! Dat doet Hij door middel van de prediking van het evangelie. Dit evangelisatieblad wil Hij misschien gebruiken om u te bepalen bij het feit, dat niets en niemand zin aan uw bestaan kan geven, dan Jezus Christus alleen. Als u zo zijn roepstem hoort, doe dan hetzelfde als Mattheüs: sta op en volg Hem, dat wil zeggen word een Christen, geloof in Christus als uw Redder en laat zien dat uw geloof echt is door werken die aan het geloof beantwoorden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies