658 Op een dag dat hij het niet verwacht

Op een dag dat hij het niet verwacht….
(Matth. 24:45-51)

Noemt u zich een Christen? Is u lid van de een of andere Kerk of groepering? Zegt u dat Jezus Christus uw Heer is? Wel, dan bent u te vergelijken met een slaaf die in dienst is van een heer.

Volgens het woord van de Here Jezus zijn er echter 2 soorten slaven en wel:
Verstandige slaven, die tijdens de afwezigheid van hun heer goed hun werk doen en goed voor hun medeslaven zorgen, en slechte slaven, die in hun hart denken: ‘Die heer van ons zal wel ’n poosje wegblijven’, en die hun tijd verbrassen en hun medeslaven afrossen.
De grote vraag is nu maar met welke soort slaven wij te vergelijken zijn.
De eerste soort houdt in alles rekening met de terugkeer van die meester; de tweede lapt dat feit aan zijn laars.

Welnu, verwacht u Jezus Christus? Ziet u uit naar zijn komst en staat uw leven in het teken van zijn terugkeer? U noemt zich naar Christus, verwacht u Christus ook?
Werpt u tegen dat de komst van Jezus Christus nog wel eeuwen op zich kan laten wachten? Herhaalt u die tegenwerping dan even hardop, eerlijk, zegt u het eens hardop en leest u dan wat de slechte slaaf zegt volgens vers 48. Ja, het staat er…. ‘Mijn heer blijft uit’…. Dat zegt u in feite ook. Wat voor slaaf bent u dan? Wat voor Christen? U verwacht Jezus Christus vandaag niet? En morgen ook niet? En overmorgen evenmin? Welnu, op zo’n dag dat u ’t niet verwacht, zal Jezus Christus weerkomen. Welk lot wacht dan de slechte slaven?
Zij zullen “in het lot van de huichelaars delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars”. (vs. 51).

Een dag dat u het niet verwacht…. Zal dat morgen zijn, of overmorgen, of….
U kunt gelukkig nog veranderen van gezindheid. Erken uw gehuicheld Christen zijn voor God, erken dat u een slechte slaaf bent geweest. Neem Christus werkelijk aan als uw Verlosser, en zie met alle kinderen Gods uit naar zijn wederkomst.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies