247 De lelijkste man van Pinerolo

De 63-jarige straatmuzikant Guiseppe Vattano heeft het klaar gespeeld. om de eerste prijs in een lelijkheidswedstrijd in de wacht te slepen. In het bij Pinerolo gelegen plaatsje Luserna san Giovanni is hij al zijn concurrenten de baas gebleven dank zij “zijn natuurlijke gaven”, zoals hij het uitdrukte. Met sjerp en oorkonde en 10.000 lire op zak stapt Guiseppe nu trots als een pauw door zijn woonplaats.

Ze hebben daar in Italië zeker gedacht: “We zitten al zo vol met schoonheidswedstrijden en -koninginnen, laten wij het eens over een andere boeg gooien en de lelijkerds een kans geven.” Misschien verwondert het u, evenals mij, dat er voor die wedstrijd candidaten waren. In de regel willen we er n.l. mooier uitzien dan we zijn. Niet voor niets hebben de schoonheidsspecialisten zo’n goed bestaan. Maar och, je uiterlijk heb je toch niet zelf gemaakt, en als er dan wat mee te verdienen valt, dan zijn er altijd wel gegadigden te vinden.

Het lijkt me moeilijker een wedstrijd te organiseren, om de grootste, inwendige lelijkerd, of wel de grootste schurk aan te wijzen. Want laten de mensen er uiterlijk mooier uit willen zien dan ze zijn, innerlijk willen ze het nog veel meer. Ieder doet zich mooier, guller, goedhartiger enz. voor, dan hij in werkelijkheid is. En van ons innerlijk kun je niet zeggen, dat je er niets aan doen kunt hoe je er uit ziet. Het moeilijkste zou nog zijn een commissie te vinden, die tot oordelen bevoegd is, want wij kunnen elkaar moeilijk van binnen bekijken. Er is echter Eén, Die dat wel kan, en als we naar Zijn beoordeling luisteren, dan komen we er niet zo best af. Luistert u maar eens naar de volgende uitspraken:

  1. Want uit het hart komen voort boze overleggingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen lasteringen (Matth. 15 : 20).
  2. Arglistig is het hart. meer dan enig ding, ja, dodelijk is ‘t; wie zal ‘t kennen (Jer. 17 : 9).
  3. Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op de aarde, die goed doet en niet zondigt (Pred. 7: 20).
  4. Want er is geen onderscheid; want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God (Rom. 3: 23).

Weet u, dit is niet het oordeel van een mens, die de motieven van onze daden toch altijd maar moet gissen, maar dit is het oordeel van God. Van die God, waarvan geschreven staat:

  1. Het dodenrijk en het verderf zijn open voor de Here, hoeveel meer de harten van de mensenkinderen (Spr. 15: 11).
  2. En geen schepsel is voor Hem onzichtbaar, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van Hem, met wie wij te doen hebben (Hebr. 4:13).

Voor Hem behoeft u zich niet mooier voor te doen. God ziet u precies zoals u is, met al uw zonden klein en groot. Wellicht zegt u zelf, dat u geen zondaar bent, dan geeft u alleen maar blijk uw eigen hart niet te kennen.

Dat hart met al zijn zondige begeerten en gedachten. En eens komt er een ogenblik, dat u voor God zult komen te staan en dat u zich zelf zult zien in Zijn licht. Dan zal alles van elk mens openbaar worden, en wee u, als u dan niet gered bent door Jezus Christus. Wee u, als u niet in dit leven de toevlucht hebt genomen tot Hem, die voor u wilde sterven op het kruis. Zo hopeloos was uw toestand en zo zondig uw hart, dat God Zijn enige Zoon geven moest om u te kunnen redden. Meent u het dan zonder Redder te kunnen stellen? Nu nog biedt God u vergeving aan voor uw schuld door het bloed des kruises. En die vergeving is er voor elk, klein en groot. Of u nu rijk is of arm, netjes en fatsoenlijk of laag en gemeen, u is verloren en komt te kort aan Gods heerlijkheid, u kunt de hemel zo niet binnengaan. Maar evengoed, of u nu rijk is of arm, netjes enz. enz. u kunt om niet verlost worden.

Misschien dat u oprecht zegt: Ik wéét dat ik een zondaar ben, zelfs een te groot zondaar om gered te worden. Wel, er is niemand een te groot zondaar om gered te worden, want de grootste zondaar is al gered. Ja, en die grootste zondaar is niet aangewezen door een of andere commissie, zoals de grootste lelijkerd Guiseppe Vattano, neen, God laat hem zelf in Zijn woord schrijven: “Het woord is getrouw en aller aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, van wie ik de voornaamste ben”.

Die man is Saulus van Tarsen, de grote, vervolger van de eerste christenen. Maar aan hem, de grootste der zondaren, is daarom genade bewezen, opdat God hem tot een voorbeeld stellen zou. Als de grootste der zondaren gered is, dan behoeft u dus niet verloren te gaan. Dan is er ook redding voor u. Vlucht dan nu tot de Heer Jezus, voor het straks voor eeuwig te laat is en u voor God komt te staan zonder enige bescherming in het licht van Zijn alziend oog om voor eeuwig veroordeeld te worden.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies