672 Kijken hoe het afloopt

Kijken hoe het afloopt
(Matth. 26:57, 58)

Er zijn heel wat mensen die bij een brand, een ongeluk of een relletje hun nieuwsgierigheid willen bevredigen door op een veilige afstand toe te kijken.

Toen Jezus Christus gevangen genomen werd en opgebracht naar het huis van de hogepriester Kajafas deed Petrus net zo. Alleen moeten we te zijnen gunste zeggen, dat hij door iets meer dan nieuwsgierigheid gedreven werd.

Hij had zo hoog opgegeven van zijn liefde voor zijn Meester, maar hij had diezelfde Meester in de hof van Gethsemané dan toch maar in de steek gelaten. En nu volgt hij de stoet op een veilige afstand. Voorzichtig sluipt hij mee de tuin in van het huis van de hogepriester, en zo onopvallend mogelijk zet hij zich bij een stelletje mannen, die tot het dienstpersoneel behoorden. Daar zit hij dan “om de afloop te zien”.

Petrus meent dat hij daar vrijblijvend kan zitten, maar daar vergist hij zich in. Dat blijkt later wel. Het dienstpersoneel begint hem vragen te stellen, en tenslotte moet Petrus stelling nemen. Hij kan er niet meer omheen. En in plaats stelling te nemen voor zijn Meester spreekt hij zich uit als kende hij Jezus totaal niet. Hij verloochent zijn Heer.

Misschien denkt u ten opzichte van het kruis een neutrale houding in te kunnen nemen. U wilt alleen maar toekijken. U vindt die Jezus van Nazareth wel een interessante figuur? U wilt toch wel eens zien hoe het met Hem en met zijn beweging (de Kerk) afloopt?

Dan moet u echter wel bedenken, dat er ten opzichte van ’t kruis geen toeschouwers bestaan, maar alleen kiezers. U hoort óf bij degenen die het kruis aanvaarden als het redmiddel door God gegeven, óf u hoort bij hen die het kruis oprichtten om Jezus van Nazareth er aan te hangen. Voor God is hier niemand neutraal. God kent geen toeschouwers.

Het kruis was ook voor u noodzakelijk. Ook voor u moest Jezus Christus zijn leven geven, opdat u gered zou kunnen worden van het eeuwige oordeel. Alleen maar toekijken betekent dan ook: het offer dat God bracht door zijn eigen Zoon te geven, verwerpen.

Word van zogenaamde toeschouwer een kiezer. Erken uw zondeschuld en neem Jezus Christus aan als u Redder. Houd op met toezien hoe het afloopt.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies