685 Ga dan heen, Ik ben met u

Ga dan heen, Ik ben met u
(Matth. 28:11-20)

Ergens op een berg in Galilea, nu zo’n twintig eeuwen geleden, zijn bovenstaande gedenkwaardige woorden gesproken: ‘Ga dan heen, maak alle volken tot discipelen….’
En de volgelingen van Jezus Christus zijn uitgegaan. Ze hebben het evangelie gebracht, en het heidense Romeinse rijk schudde op zijn grondvesten; het heidendom bezweek en het kruis triomfeerde. De blijde boodschap ging verder de wereld over. Velen hebben de prediking gehoord en velen horen die nog.

Tegenstand mag toenemen, het schijnchristendom zich verheffen: het neemt niet weg, dat de prediking doorgaat en er nog steeds mensen worden toegevoegd bij de schare van volgelingen van Jezus Christus. De flambouw gaat van hand tot hand. Ook ‘Genadeklanken’ wil er toe dienen om deze boodschap van het heil door te geven.

Al lijkt evangeliseren soms ploegen op rotsen, toch is het werk niet tevergeefs. De schare van discipelen groeit, en vol vertrouwen mogen we doorgaan, gedenkend aan dat tweede woord: ‘Ik ben met u tot aan de voleinding der eeuw’.

Christus vergeet de zijnen niet. Hij is bij de discipelen, die leven in de welvaartstaten van het westen, waar de zuigkracht van de wereld, het jagen naar rijkdom en genot het evangelie tegenstaan. Hij is met de zijnen, die leven in de Oostbloklanden, waar het atheïsme verwoede aanvallen doet om het Christendom uit te roeien, en er steeds minder in slaagt. Tot in de dood en over de dood heen is Christus met de zijnen.

Zou u ook niet tot die discipelen willen horen? Tot die schare, die een doel kent in het leven, die met blijde zekerheid kan getuigen van vergeving van zonden door het bloed van het kruis? Geloof dan in het evangelie, het nu reeds twintig eeuwen verkondigd wordt.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies