631 Het huwelijk een instelling van God

Het huwelijk een instelling van God
(Matth. 19:1-12)

Is het geoorloofd zijn vrouw wet te zenden?

De Joodse leidslieden komen bij Jezus Christus met een vraag aangaande echtscheiding. Ze doen dat niet omdat ze zo graag van Jezus van Nazareth inlichting willen hebben in een moeilijk probleem, maar om hem te betrekken in een twist tussen twee “joodstheologische” richtingen en Hem in zijn woorden te vangen. Hun vraag laat echter zien hoe ze over het huwelijk denken, en dat heeft met Gods gedachten weinig gemeen. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Meer dan ooit leven we in een tijd waarin het huwelijk in “diskrediet” is geraakt. Men vindt dat maar een verouderde instelling, die nodig afgeschaft moet worden.
Nu mogen menselijke meningen en opvattingen per eeuw veranderen, Gods gedachten blijven onveranderlijk dezelfde.

Hebt gij niet gelezen….?

Jezus Christus bepaalt zijn vraagstellers bij de Schrift het woord van God. Dat is voor hem het eind van alle tegenspraak en behoort het ook voor ons te zijn. Het feit dat God man en vrouw gemáákt heeft, spreekt al duidelijke taal dat die twee bij elkaar horen, en niet meer dan die twee. Bovendien heeft God er nog wat bij gezégd, namelijk: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten….’ Dat betekent dat de man een eigen gezin gaat stichten, waarvan hij hoogd wordt, zoals zijn vader hoofd was in het gezin waarin hij zijn kind geboren werd; ‘en zijn vrouw aanhangen….’ De nadruk ligt hier zowel op “zijn” als op “aanhangen”. Vrije liefde en alle semi-los-vaste-verbindingen zijn er dus niet bij; ‘en die twee zullen tot één vlees zijn’. Die twee…. Niet meer, niet anders en…. Niet eerder.

Wat God samengevoegd heeft

Tenslotte voegt de Heer er de bekende woorden aan toe: ‘Wat God samengevoegd heeft scheidde de mens niet’. Deze woorden willen niet zeggen dat God voor elke man de betreffende vrouw uitzoekt en omgekeerd. Het betekent dat, als twee mensen een huwelijk aangaan, ze gebruik maken van een goddelijke instelling en als zodanig door God zijn samengevoegd. En dit huwelijk is een verbinding voor het leven. Slechts één uitzondering voet de Heer aan, namelijk hoererij.
In onze decadente tijd is het zaak op deze goddelijke beginselen te wijzen en er rekening mee te houden. Een overtreden van deze beginselen is een zeer ernstige zaak. Gelukkig mogen we echter ook zeggen dat er voor zonden op dit gebied vergeving is voor een ieder die berouwvol zijn kwaad voor God belijdt.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies