901 Sinterklaas, kerst, oud en nieuw

Sinterklaas

De maand december heeft altijd een drietal feesten voor ons in petto. Ten eerste is er het Sinterklaasfeest. Dat is een echt Hollands volksfeest, het wordt nergens zo uitbundig gevierd als in Nederland. Ik denk echter dat velen niet weten, waar dat feest vandaan komt. Het grijpt terug op het feit dat er in de vierde eeuw in Myra in Klein-Azië een bisschop leefde, die volgens de overlevering een grote kindervriend was. Er zijn heel wat legenden over hem in omloop. In het oosten werd hij al vroeg herdacht, maar hier in het westen pas na de twaalfde eeuw. Het is dus van oorsprong een ‘christelijk’ feest. Het is te prijzen dat deze man een kindervriend was. ER is echter geen groter Kindervriend geweest dan Jezus Christus, die gezegd heeft: ‘Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want voor hen is het Koninkrijk Gods’. Willen wij, grote mensen, dat koninkrijk ingaan dan moeten we, zo zegt de Heiland, ons bekeren van onze zonden en worden als de kinderen.

Kerstfeest

Als u dit blad krijgt, zal net als het Sinterklaasfeest, dit feest ook al achter de rug zijn. Dit is heel duidelijk een christelijk feest, maar het zet zijn stempel toch ook op het hele maatschappelijke bestaan. Het ‘stille nacht, heilige nacht’ wordt namelijk niet alleen in de kerk gezongen, maar weerklinkt in menig warenhuis en café. Maar denken we er wel aan waarvoor Jezus Christus als een kindje geboren is in Bethlehem? Er is heel wat romantiek om zijn geboorte geweven, maar het gaat om het doel van zijn geboorte. De Bijbel zegt ons, dat Hij kwam om de straf, die wij verdiend hebben vanwege onze verkeerde daden, te dragen. Door zijn sterven op het kruis van Golgotha (waar Hij Gods oordeel onderging) heeft Hij verzoening met God mogelijk gemaakt. De kribbe (zijn geboorte) is niet voldoende. Het kruis (zijn sterven) brengt redding.

Oud en nieuw

Dit is geen christelijk feest, het is eerder van heidense oorsprong. Heidense elementen zijn ook al bij het Kerstfeest binnengeslopen. De kerstboom is er een bewijs van. Gebruiken van het heidense midwinterfeest zijn overgebleven. Gelukkig denkt vrijwel niemand aan de zin ervan terug. We steken het vuurwerk niet af om de geesten te verdrijven of iets dergelijks. Laat ik dit trouwens niet te hard zeggen. Er zijn namelijk mensen die het oude heidendom weer willen introduceren. Maar goed, dat is tot nu toe een randverschijnsel dat we echter wel in de gaten moeten houden. Dit is evenwel geen reden om tegen het vieren van oud en nieuw te ageren, mits dat niet uitloopt op braspartijen en grove geldwegsmijterij.

Het is echter wel goed om oud en nieuw te vieren met een bezinning over de vraag of we nu echt een nieuw jaar gaan beleven. Veel mensen gaan met goede voornemens het nieuwe jaar in. Het wordt echter pas echt een nieuw jaar voor u, als u de grote Kindervriend, het Kind van Bethlehem, de Kruisiging van Golgotha hebt leren kennen en Hem hebt aangenomen als uw Heiland. Zo’n echt nieuw jaar wensen we u graag toe.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies