714 De kracht van de Bijbel

In het begin van deze eeuw stond op een van de kaden van Liverpool een christen traktaten te verdelen onder zeelieden. Hij overhandigde er een aan een man die zich juist inscheepte voor een reis naar China. Toen de zeeman zag at hij in zijn hand hield, frommelde hij het met een vloek in elkaar en stopte het in zijn zak.

Drie weken later zat de zeeman in zijn kooi en had hij een vuurtje nodig om zijn pijp aan te steken. Hij voelde in al zijn zakken en haalde het verfrommelde traktaat eruit. Toen hij het herkende als het papier dat hij in Liverpool ontvangen had, vloekte hij opnieuw en verscheurde het. Een reepje papier bleef echter aan zijn hand kleven en hij las daarop de woorden: “Schik u om God te ontmoeten”.

Toen hij dit voorval later vertelde, zei hij: ‘Het was of een zwaard door mijn hart ging’. Die woorden lieten hem niet los en zijn ontwaakt geweten overtuigde hem van zijn verloren toestand.

Omdat hij niet slapen kon stond hij in de daarop volgende nacht op, ging naar het dek en liep daar op en neer zonder de woorden “Schik u om God te ontmoeten” te kunnen kwijtraken.

Jarenlang was hij aan de drank verslaafd geweest. Zou hij ooit God kunnen ontmoeten als de zonde zo’n macht over hem had? Tenslotte knielde hij neer en riep: ‘O God, heb medelijden met me, red me en bevrijd me van de drank en help me om U te ontmoeten’.

Meer dan dertig jaar later vertelde hij dat hij vanaf het moment dat hij de bijbeltekst op de papiersnippers had gelezen en hij Christus als zijn Heiland had aanvaard, nooit meer gedronken had.

Hoe geweldig krachtig is het woord van God dat het iemand volkomen van de zonde bevrijden kan! Terecht heeft Dr. Torrey van de bijbel gezegd: ‘Een boek, dat mensen opheft tot God, moet van God tot ons gekomen zijn’.

Heeft de zonde u in zijn greep? Doe als deze zeeman. Belijd uw zonde, erken uw zwakheid, geloof in de Here Jezus en u zult zijn kracht en de kracht van de Schrift ervaren.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies