720 Het was me het jaartje wel

Gijzelingen, vliegtuigkapingen, moorden, geweldplegingen, inbraken, rampen, gevallen van fraude, politieke intriges enz. vormen de oogst aan krantenberichten van het afgelopen jaar. Een rijke oogst…. helaas. Het was me het jaartje wel weer!

Wie in januari de hoop koesterde, dat het dit jaar beter zou gaan dan in vorige jaren, die is daarvan nu wel goed genezen. En zo slaan we per 1 januari een schone bladzij op, waar in de kortste keren weer een paar stevige “inktvlekken” op gedeponeerd worden. Precies zoals het altijd gegaan is.

Ben ik pessimistisch? Welnee, dit is zuiver realistische taal. We hebben dat nu toch al jaren meegemaakt! Waarom zou het ’t volgend jaar anders gaan dan het dit jaar ging? De mensen zijn toch niet plotseling veranderd…. of wel soms? Ja, maar we willen toch wel anders…. Bent u daar wel zo zeker van? In de praktijk is daarvan dan tot nu toe niets terecht gekomen! Maar, als we onze hersens nu eens goed gebruiken…. Dat proberen we al jaren, maar de misdaad en het onrecht tieren er even welig om.

Wat dan…. De hele zaak maar laten zoals ze is? Laat de boel maar in het honderd lopen? Of zou het beter worden als we de hele boel kort en klein slaan en we op de puinhopen van de oude maatschappij een nieuwe gaan opbouwen? Maar dat probeersel hebben we toch al eens gehad of niet soms? Heeft het toen verbetering gebracht? Hebben de revoluties hun eigen kinderen niet verslonden? En is er niet opnieuw een even corrupte maatschappij uit te voorschijn gekomen?

De zaak is deze, dat je het kwaad in de bron moet aanpakken, en die bron zit in de mens zelf. Bij evangelieverkondigingen hebben we wel eens gebruik gemaakt van de volgende spreuk:

God is niet veranderd,
de mens is niet verbeterd,
daarom is het evangelie niet verouderd.

De zaak is dat de mens niet deugt. Ons hart is een bron van kwaad, en alle verbeteringen aan de levensomstandigheden verbeteren het hart niet.
God roept de mens op zich te bekeren. En deze roep is strikt persoonlijk. Het kruis van Golgotha, waar Jezus Christus stierf, laat zien hoe totaal waardeloos, zondig en schuldig u en ik in ons zelf zijn. Dat kruis is namelijk maar niet een daad van ophitsers of van een groep onmenselijke romeinen…. Nee, dat kruis is Gods standaard. Hij gaf Zijn Zoon in onze plaats, en toen Jezus Christus daar hing, verliet God Hem en strafte Hem in onze plaats. Het kruis is tot nu toe Gods laatste woord.

Nog steeds klinkt het onveranderde en niet verouderde evangelie, dat wie in de Zoon gelooft het eeuwig leven heeft. Voor wie zijn zondeschuld erkent en in het geloof zich wendt tot Christus wordt het komende jaar een nieuwe jaar. De bijbel zegt, dat wie in Christus is, een nieuwe schepping is.
En wat de wereld betreft dan… blijft dat maar zo? Nee, eenmaal zal Jezus Christus terugkomen en orde op zaken stellen. Dan zal recht en gerechtigheid regeren. Dat betekent echter wel, dat de tijd van genade, waarin God zondaars oproept om zich te bekeren, voorbij is. Christus komt en maakt alle dingen nieuw, maar slechts zij, die hier een nieuw leven ontvangen hebben, zullen Zijn koninkrijk binnengaan.

Daarom laat God nu nog het evangelie verkondigen. Hij wil niet dat u verloren gaat, maar dat u zich bekeert en gered wordt. We weten niet of God ons nog een heel jaar geeft, maar zo lang Hij ons in de gelegenheid stelt, willen we ook dit jaar het onveranderde evangelie via Genadeklanken uitdragen.

Als we u daarbij een gezegend jaar toewensen, doen we dat in het besef dat ware zegen slechts gelegen is in het kennen van Jezus Christus en het volgen van Hem.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies