774 In het begin schiep God

De Bijbel is een geweldig boek. Neem nu eens het allereerste vers (Genesis 1:1). Dat luidt:
“In het beginne schiep God de Hemel en de aarde”.

Wat staat dat er heel eenvoudig en tegelijk geweldig verheven. Vergelijk deze scheppingsoorkonde nu eens met de verhalen van de heidense volken over het ontstaan van de wereld. Wat een contrast.

Laten we eens luisteren naar de Babyloniërs. Die hebben ’t over een godheid die een vrouwelijk wezen in tweeën hakte en van het ene deel de hemel en van het andere de aarde maakte. Ga je licht opsteken bij de Indiërs, die ’t heelal laten dragen door de grote olifant. Maar je hoeft niet terug in de geschiedenis om zulke onzin te horen. Lees wat sommige evolutionisten beweren. Ze zeggen dat er in het begin een oerknal is geweest en daaruit is alles voortgekomen door tijd en toeval. De ontwikkeling zou dan bewerkt zijn door het overleven van de meest geschikte levensvormen. In de bijbel vind je niets van zulke verzinsels.

Bij een bijbelstand op een beurs vroegen eens een paar studenten aan de man die de bijbel aanprees of hij nog wel uit de voeten kon met dat boek. Ja, dat kon hij. “Met dat scheppingsverhaal ook”? Ja zeker, dat was geen probleem. De man las Genesis 1:1 voor en zei een beetje ondeugend: Hier staat “in het begin”, hebben de heren wel eens aan hun begin gedacht? Geboren uit ouders, die uit je grootouders, enzovoort. En tenslotte geboren uit Adam de eerste mens.

Maar….. een mens die ongehoorzaam werd. We zijn allemaal, zo zei de evangelist, splinters van ’t zelfde blok. We zijn zondaars.
Dat is ons begin. “Schiep God” staat er. Dus mannen, God staat voorop in de bijbel. Hebben jullie God vooropgesteld in je leven of is het ‘ik’, ik en nog eens ik. De jongelui keken een beetje onwennig en onze man ging onverstoorbaar verder.

“Hemel en aarde” lees ik hier. De hemel staat voorop. Hebben de heren wel eens aan de hemel gedacht of leven ze alleen voor de aarde?
Zo ging hij door en sprak hij over de duisternis, waar Genesis 1 vers 2 het over heeft. Duister is het hart van de mens omdat hij van God is afgeweken. Maar…… God zei:”daar zij licht en er was licht”. Zo wil God het licht maken in ons hart door daar het licht van het Evangelie te laten schijnen.. In feite is dat het licht van Jezus Christus, die voor de zondaars stierf op het kruis om ze te redden van het eeuwig verderf. Paulus spreekt daarover en zegt dat God die gezegd heeft: “Laat er licht schijnen uit het duister, het heeft doen schijnen in ons harten. (2.Korinthiërs 4 vers 6). “

“En”, zo vroeg de evangelist weer, “heeft God in jullie harten al geschenen of is het er duisternis, wanorde, onvrede, angst, jaloezie, enz? De evangelist besloot zijn betoog met de woorden dat hij best uit de voeten kon met het scheppingsverhaal. De laatste vraag die de man in de bijbelstand stelde willen we via dit artikeltje ook graag aan u stellen. Het kan licht worden in uw bestaan, maar dat kan alleen, als u terugkeert tot God en gelooft in Jezus Christus.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies