812 Zou God wel tijd voor me hebben?

Een predikant maakte zijn eerste bezoek bij de boerin van de grootste boerderij in de omtrek. Haar man was enkele jaren geleden gestorven en zij leidde nu de boerderij en dat was geen eenvoudige opgave, maar zij deed het goed. Zij was onvermoeid bezig; zij wist alles, regelde alles, zag op alles toe en zo nodig pakte zij zelf mee aan. De predikant kreeg in het begin een goede indruk van haar. Ze begroette hem namelijk hartelijk met: “Fijn dat u ons eens bezoekt; komt u binnen en gaat u zitten. Het keukenmeisje zal u een kop koffie brengen.” Maar direct daarop kwam de domper: “Helaas heb ik geen tijd om bij u te blijven. Juist vanmiddag is er zoveel te doen. Neemt u mij niet kwalijk, maar ik moet u alleen laten.”

En zo ging het elk jaar. Altijd kwam hij net op de verkeerde dag. Er was iedere keer weer zoveel te doen: iedereen was hard aan het werk en dan kon zij toch niet in de kamer zitten om over God te praten? “Ik hoop dat u daar begrip voor hebt”, zei ze dan en verdween.

Zo gingen de jaren voorbij. Toen kreeg hij het bericht dat de boerin ernstig ziek was. Hij ging naar haar toe en werd in de kamer bij de zieke gelaten. Hij zag direct dat het niet lang meer zou duren. Hij sprak geen woord: ook de zieke niet. Na enige tijd zei de vrouw met een zwakke stem: “Ik heb in mijn leven nooit tijd gehad voor God. Zou Hij nu nog wel tijd voor mij hebben?”

Wat denkt u? Zou God nog tijd voor haar hebben gehad? ’t Is toch wel een ernstige zaak om je hele leven bewust zonder God te leven. Dan kun je verwachten dat de duivel je aan het eind van je leven zal zeggen: “Nu is het te laat; nu heeft God geen tijd!”
Toch blijft het waar dat God elke oprechte belijdenis van zonden hoort.
“Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en waarachtig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (Johannes 1 vers 9).
Maar in dat geval is het leven een verloren leven geweest. Bovendien weet je nooit of je op je sterfbed nog gelegenheid hebt om je te bekeren. Daarom zegt God:

“ZIE NU IS HET DE TIJD VAN HET WELBEHAGEN, ZIE NU IS HET DE DAG VAN HET HEIL”. 2 Korinthiërs 6 vers 2

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies