884 Geen reclamedrukwerk

Er is door de overheid aan gewerkt om de stroom van reclamedrukwerk die onze brievenbussen overspoelt, in te dammen. De gemeenteraad van Groningen had daar al sinds 1992 aan gewerkt en wel zodanig dat het verspreiden van reclamedrukwerk daar in principe strafbaar werd gesteld. Bewoners kunnen een sticker op de brievenbus plakken, waarop staat dat men dergelijk drukwerk niet wenst te ontvangen. Verschillende gemeenten zijn Groningen daarin gevolgd en de sticker is al op de klep van vele brievenbussen te zien. Men heeft nu sinds kort landelijk twee stickers beschikbaar gesteld. Op de één staat, dat men geen ongeadresseerd drukwerk wenst te ontvangen, op de andere wordt verzocht geen reclamedrukwerk in te werpen. Overtreding hiervan wordt in het vervolg strafbaar gesteld.

Nu is er geen regel of er zijn uitzonderingen op. Het verspreiden van ‘informerend’ drukwerk is namelijk blijkens een krantenartikel over deze materie, wel toegestaan. Voor huis-aan-huisbladen e.d. geldt een uitzondering, omdat die naast advertenties ook redactionele artikelen bevatten of informatie geven over belangrijke activiteiten. Maar ook kerkbladen en evangelisatiemateriaal worden waarschijnlijk niet door de nieuwe regeling getroffen. Hoe zit dat nu met het blad ‘Nieuws voor Nu’, dat u op dit ogenblik in handen hebt? Wel, dit blad behoort natuurlijk tot het ongeadresseerde drukwerk, maar behoort tevens tot evangelisatie lectuur waarvoor mogelijk een uitzonderingsregel geldt.

Tot reclamedrukwerk kan men ons blad absoluut niet rekenen. We maken voor geen enkel artikel reclame. We maken ook geen propaganda voor een of andere godsdienstige groepering. We brengen slechts de boodschap van de bijbel, dat God ons zondige mensen zo lief gehad heeft, dat Hij Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, voor ons heeft overgegeven in het oordeel aan het kruis, opdat wij niet verloren zouden gaan, maar voor eeuwig gered zouden worden. Dat is geen reclame, dat is geen propaganda, dat is een fantastische boodschap van heil en geluk voor ieder die die boodschap wil aanvaarden. Toch vermoeden wij dat velen die een van beide stickers op de klep van de brievenbus hebben geplakt ook van dit soort drukwerk verschoond willen blijven. Wij betreuren dat uiteraard, niet om onszelf, maar om henzelf, als hun wens namelijk voortkomt uit een afkeer van het evangelie van Jezus Christus.

Om echter geen irritatie op te wekken en de weerstand tegen het evangelie niet te verhogen, verzoeken wij allen die dit blad verspreiden (en in principe kan iedereen dat doen door er een aantal van te bestellen) om daar waar een van de bovenbedoelde stickers op de brievenbus is geplakt geen exemplaar van Nieuws voor Nu in de brievenbus te doen. Als men dat per ongeluk toch gedaan heeft dan spijt ons dat. Misschien is het dan de laatste keer dat u ons blad ontvangt. Wel zaak overigens om u op de boodschap te bezinnen, want u leest die dan niet weer!! Zou u toch echt niet eens over het evangelie willen nadenken…?

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies