649 Wat denken jullie van de Christus?

Wat denken jullie van de Christus?
(Matth. 22:41-46)

Toen Jezus Christus op aarde was hebben de Joden als het ware op Hem storm gelopen met hun vragen. Niet dat ze zo belangstelden in zijn mening, het ging hun er om Hem op de een of andere manier op zijn woorden te pakken.

Nadat ze op een keer allerlei vragen op Hem hadden afgevuurd en er een behoorlijk aantal Joodse leidslieden bij elkaar waren, stelde Jezus hun een vraag. Een kernvraag, namelijk: ‘Wat dunkt u van de Christus? Wiens Zoon is Hij?’ Dat is de vraag die allesbeslissend is voor ieder mens. De vraag is niet hoe iemand over de Kerk denkt, hoe iemand over de Christenen denkt of iets van dien aard, maar hoe iemand over Christus denkt. Wat Christus voor hem betekent.

Nu hebben de mensen allerlei meningen over Christus: een goed mens, een idealist, een man die zedelijk z’n tijd vooruit was, een revolutionair, en noem maar op. Meningen en nog eens meningen. De grote vraag is echter of wij over Christus denken zoals God in zijn Woord – de bijbel – laat zien dat Hij is. Op de vraag van Jezus van Nazareth hebben de farizeeën direct hun antwoord klaar. Per slot kennen ze hun bijbel wel. Ze antwoorden dat Hij de Zoon van David is. Dat wil zeggen: Hij moet uit het geslacht van David komen. Dat antwoord is juist. Wat zijn menselijke afkomst betreft zijn ze ter zake kundig.

Zo zijn er vandaag de dag genoeg mensen die zich over Jezus Christus als mens een vrij gedegen oordeel gevormd hebben. Maar daar blijft het dan ook bij. Dat Christus een uitzonderlijk mens was wil men wel aannemen, maar verder wil men niet gaan.
Zo ook de farizeeën. De Heer vervolgt echter zijn vraag met: ‘Hoe kan David Hem dan door de Geest zijn Here noemen, als hij zegt: De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan Mijn rechterhand totdat Ik Uw vijanden onder Uw voeten gelegd heb?’
Uit dit Schriftwoord blijkt dat Christus meer is dan ’n gewoon mens. Hij is niet alleen Davids Zoon – dat is Hij als mens, geboren uit Maria – maar Hij is ook Davids Heer, en dat is Hij vanwege zijn goddelijke oorsprong, Hij is de Zoon van God. De farizeeën weten op dat probleem geen antwoord en druipen af.

En wat doen wij….? Willen we Christus erkennen als meer dan een mens? Willen we in Hem geloven als de Zoon van God, die hier op aarde kwam om een oplossing te geven voor het zondeprobleem? Willen we tot Hem gaan en Hem aanvaarden als onze persoonlijke Verlosser, die voor ons op aarde is gekomen en voor ons is gestorven aan het kruis?

Wat dunkt u van de Christus? Heeft u het juiste antwoord al?

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies