729 Als je ziel met eelt bedekt is

Eelt ontstaat waar de huid regelmatig schuurt tegen schoeisel of tegen gereedschap waarmee men werkt. In feite wordt er een beschermlaag gevormd, waardoor de onderliggende huid beschermd wordt. Normaal vormt zich eelt onder de voeten en in de handen. Geestelijk gesproken kan er zich echter ook eelt vormen en wel op de ziel of het gemoed van de mens. Hier kunnen we echter meestal niet van bescherming spreken, het gaat om een afstompingproces, waarbij men niet meer vatbaar is voor geestelijke indrukken. God spreekt, maar men hoort Zijn stem niet meer. Zijn daden merkt men niet op. Kastijding die als correctie bedoeld is, heeft geen effect.

Een voorbeeld van het bovenstaande merken we op in de geschiedenis van het volk Israël ten tijde van koning Achaz. Omdat het volk aan de oproep van de Here om zich te bekeren geen gevolg gaf moest de Here wel zijn hand gebruiken om Israël tot inkeer te brengen.

Vijanden waren het noordelijk deel van het rijk ingevallen en hadden het volk zware slagen toegebracht. Maar hoe reageerde men hierop? Wel, als volgt:
“Tichelstenen zijn gevallen, maar met gehouwen stenen herbouwen wij; wilde vijgenbomen zijn geveld, maar ceders zetten wij daarvoor in de plaats” (Jesaja 9:9).
In plaats van bekering dus verharding, in plaats verootmoediging hoogmoedige taal. De tucht van God werkte niets uit. De profeet moet klagen:

“Doch het volk heeft zich niet bekeerd tot Hem die het sloeg”. Men liet zich door de leiders van het volk op het verkeerde pad voeren. En naar de Here luisterde men niet. Tot viermaal toe klinkt dan ook het veroordelende woord. “Ondanks dit alles keert Zijn toorn zich niet af en blijft Zijn hand uitgestrekt” (Jesaja 9:11, 16, 20; 10:14).

Dit.. het tienstammenrijk werd door de Assyriërs weggevoerd. En later het zuidelijk deel of tweestammenrijk door de Babyloniërs. God waarschuwde, maar men luisterde niet. Israël kweekte eelt op zijn ziel!

God waarschuwt eveneens. Hij wijst u op uw zonden en roept u op om u te bekeren. Wat doet u met die waarschuwingen? Kweekt u ook eelt op uw ziel? Dan zal het resultaat uiteindelijk Gods oordeel over u zijn.

Daarom, wees niet dwaas, luister naar Gods stem en bekeer u tot Hem, geloof in de Here Jezus en Gods gunst zal uw deel zijn.
U ontvangt vergeving van zonden en God maakt u tot Zijn kind.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies