870 Spreuken langs de snelweg

De spreuken die op de borden langs onze snelwegen stonden kent u natuurlijk nog wel. Er waren goede bij, zoals: Beter ingehouden, dan aangehouden

Met als onderschrift: Te hard rijden kan echt niet meer

Deze is puntig en er is geen woord Frans bij. Terwijl ik over die borden zat na te denken, bedacht ik me, dat langs de levensweg van de mens ook wel eens zulke spreuken zouden mogen staan. Ik denk dan aan: Beter beoordeeld, dan veroordeeld

De tekst is wat minder doorzichtig dan die over het inhouden en aanhouden. Daarom een toelichting. De Bijbel laat ons zien en de wereldgeschiedenis leert het, dat alle mensen van God zijn afgeweken. Ons leven draait niet om God, maar om onszelf en we hebben allen verkeerde dingen gedaan. Als we dan ook, zoals we zijn voor Gods rechtbank moeten verschijnen, dan worden we zonder meer veroordeeld.

De boodschap van het evangelie luidt echter, dat Jezus Christus, de Zoon van God, van de hemel is gekomen om voor ons verloren zondaars het oordeel te dragen op het kruis van Golgotha. Daar is Hij namelijk gestorven en doreg Hij de straf van God voor het kwaad dat wij bedreven hebben. Wie tot inkeer komt en in Hem gelooft, wordt gevrijwaard van veroordeling. Zo iemand is voor eeuwig behouden.

Komt het er dan niet op aan hoe je leeft? Jawel, want we worden wel beoordeeld. Dat heeft niet te maken met behouden worden of verloren gaan, maar met beoordeling van ons leven. Die beoordeling heeft tot gevolg, dat we hier in dit leven getuchtigd worden als we verkeerd doen. We worden ook beoordeeld wat ons dienen van God betreft. Dat betekent, dat we in de eeuwigheid loon ontvangen voor wat we goed gedaan hebben. God wil ons namelijk niet alleen behouden. Hij wil ons bovendien nog belonen.

Nu verwacht u misschien ook nog een onderschrift, net als bij de spreuk langs de snelweg. Wel, hier komt er een: Zonder bekering en geloof in Jezus Christus kan het echt niet

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies