211 Marathon – Doodgelopen voor een goede tijding

Het is weer 1956, d.w.z. een jaartal dat door vier deelbaar is. Dus worden dit jaar weer de Olympische spelen gehouden. Eén van de onderdelen van deze sportwedstrijden is de bekende Marathonloop. Een lange, afstandloop over een dertigtal(exacter 42 km) kilometers. De naam dankt deze wedren aan de volgende geschiedenis.

De Perzen waren het oude Griekenland binnen gevallen en beproefden met een grote vloot Athene te bereiken, een leger aan land te zetten en de stad in te nemen. De Atheners hadden echter onder de vooruitziende Themistocles een sterke vloot gebouwd en zo kwam het tot een treffen in de baai van Salamis. Terwijl de vrouwen en kinderen in angstige spanning wachtten in de stad, vochten alle mannen op de vloot. Gelukkig werd de Perzische Armada verslagen.

Door de Griekse aanvoerder werd een bode gezonden, die vanaf Marathon naar Athene moest lopen om de reddende tijding te brengen. Toen deze loper na in een ijltempo gelopen te hebben, Athene bereikte, kon hij nog net de blijde tijding uitbrengen dat de Grieken overwonnen hadden, daarna viel hij neer en overleed. De inspanning was te groot geweest. Ter ere en nagedachtenis aan deze vaderlandslievende Griek is deze wedstrijd ingesteld.

Onwillekeurig denken we bij het lezen van dit verhaal aan Eén, die niet om een blijde tijding te brengen zich tenslotte de dood inliep. Maar die zich in de dood gaf om een blijde tijding te kunnen laten verkondigen. Jezus Christus gaf zichzelf voor verloren zondaars in de dood en nu kan de blijde boodschap gepredikt worden, dat er geen verdoemenis is voor elk die in Hem gelooft. Kent u die blijde tijding al? Is die Heiland ook uw eigendom?

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies