112 U en de ‘Flying Enterprise’

Wat u met die vrachtboot te maken heeft, die met een 70* slagzij enkele dagen op de Oceaan heeft rondgedobberd? Nu eerlijk gezegd niet veel. Ik vermoed althans niet dat de lading, die kapitein Carlsen vervoerde, voor u bestemd was. Maar al heeft u niet direct iets met die boot te maken, toch heeft u er veel overeenkomst mee. Daarom dat opschrift: U en de “Flying Enterprise”

Ja, u heeft meer met de “Flying Enterprise gemeen dan u denkt! U dobbert ook op een zee: de levenszee. Uw levensschip maakt ook meer dan 70* slagzij. De “kabel” met God is gebroken en ook u zult weldra in de diepte zinken, om niet eerder op te staan dan om geoordeeld te worden, voor de Grote Witte Troon bij het uiteindelijk gericht Gods.

Misschien zegt u: “Ik heb het roer van mijn schip nog stevig in handen.” Nu nog wel. Eenmaal echter breekt de storm over u los. Niemand kan ongestraft tegen God zondigen. Hij is een ijvrig God, een verterend vuur. Ge hebt nu met Hem te maken en eenmaal na uw dood zult ge nog meer met Hem te doen krijgen. U doet niemand kwaad, u doet uw best om zo goed mogelijk te leven, dus u zult wel behouden aankomen? Prachtig, maar weet u wel wat God van u zegt? Luister: “Daar is niemand die goed doet, niet tot één toe”. God ziet u als een “Flying Enterprise” die het oordeel tegemoet gaat. “Het is de mens gezet te sterven en daarna het oordeel”.

Daarom zond Hij Zijn Zoon Jezus Christus, die de toorn van God over de zonde droeg voor allen die Hem willen aannemen. God wil niet uw verderf. Hij wil uw behoud, maar Hij geeft het middel. Niet uw braafheid, uw goede daden of zo. Neen, alleen Jezus kan u met God verzoenen. Hij alleen kan uw zondelast uitdelgen. Door Hem alleen kunt u veilig landen aan ‘s Hemels kust.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies