914 De bemoediging die Paulus kreeg te Korinthe

Handelingen 18:9

De Heer heeft verschillende keren tegen Paulus gesproken wanneer deze bemoediging nodig had. Dat gebeurde o.a. in een nachtelijk visioen te Korinthe waar na verloop van tijd de Joden zich tegen hem keerden. De heer zei het volgende tegen hem:

  • “Wees niet bang”. Paulus had die bemoediging nodig in verband met de tegenstand van zijn volksgenoten en met het oog op zijn prediking onder de heidense Korinthiërs. Wij kunnen bang zijn om te prediken omdat we niet geleerd hebben om mensen toe te spreken. Of we zijn bang omdat we menen dat de mensen ons niet begrijpen zullen of dat ze zullen gaan spotten Ook kunnen we bang zijn voor elke vorm van openlijk optreden.
    Dan hebben we de vermaning nodig om niet bang te zijn;
  • “maar spreek en zwijg niet”. Als we met het hart geloven, zullen we met de mond spreken. Dat is haast een vanzelfsprekende zaak. Dat geldt niet per se voor het houden van een toespraak, maar eerder nog voor een gesprek met onze buren of met onze collega’s op het werk. Iemand heeft eens geschreven: “ een stom (niet sprekend) geloof getuigt van niet of nauwelijks aanvaarde genade”. Het geloof spreekt eerst tegen Christus en dan voor Christus. Daarbij worden we soms bemoedigd door het optreden van andere gelovigen;
  • “want Ik ben met je”. Deze hulp van de Heer ondervindt iedereen nu in deze tijd net zo goed als Paulus die ondervond. Die hulp geldt bijzonder als er tegenstanders zijn zoals in het geval van Paulus;
  • “niemand zal de hand aan je slaan”. De apostel kreeg die verzekering met het oog op zijn verblijf in Korinthe. In andere plaatsen gebeurde het wel dat men hem aanpakte en zelfs martelde. Paulus had het in Filippi meegemaakt, maar ook toen was de Heer bij hem. Zelfs had hij de moed om voor de Heer te sterven. Ook dan zou de Heer met hem zijn (Fp 1: 20,21; 3:8-11). Datzelfde vertrouwen mogen ook wij bezitten;
  • “want Ik heb veel volk in deze stad”. De Heer spreekt van zegen op de prediking in Korinthe. Wat een bemoediging voor de apostel! In Athene was het anders gegaan. Daar geloofden maar een paar mensen in de boodschap die hij bracht. Paulus zag echter niet op het resultaat. Hij voldeed aan zijn roeping. Iemand heeft eens gezegd: “God geeft zoveel zegen op ons werk als we nodig hebben om niet ontmoedigd te worden en zo weinig dat we niet hoogmoedig worden”. Wijze woorden!

Bemoediging voor Paulus te Korinthe, bemoediging voor ons anno 2005 in Nederland en in andere landen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies