903 Veel leed onder mensen met tatoeage

Onder bovenstaande titel werd in een krantenartikel beschreven hoe ede tatoeage die men in vroeger jaren heeft laten aanbrengen, voor veel mensen tot een psychische last is geworden waar ze maar al te graag van bevrijd willen worden.

Tot voor kort was het niet mogelijk tatoeages te verwijderen zonder behoorlijke lidtekens na te laten. Nu behandelt men de betreffende personen met laserstralen en worden tatoeages haast vlekkeloos verwijderd. Maar dat kost wel wat. De prijs per behandeling kan oplopen van f 100,- tot f 600,- en er zijn 10 tot 12 behandelingen nodig.

Het lijkt dus dat een onbezonnen daad in de jeugd je later behoorlijk parten kan spelen, want het euvel is niet maar zo eventjes ongedaan te maken. Tatoeages zijn en blijven moeilijk te verwijderen.

Er zijn echter zaken die veel moeilijker, ja onmogelijk weg te werken zijn. Dat zijn geen zaken in je lichaam, maar in je ziel. De Bijbel spreekt in dat verband over zonden, verkeerde daden, die maken dat we schuldig staan voor God en die getatoeëerd staan in onze ziel. Je kunt die ‘tatoeages’ proberen weg te poetsen, maar dat lukt niet. met geen enkele goede daad, ja met geen honderd, kun je een verkeerde daad ongedaan maken. Dan blijft er voor velen maar één oplossing over: proberen de herinnering aan je verkeerde daden uit je geheugen te bannen, de kwestie te negeren. maar ook dat gelukt velen niet en dat is maar gelukkig voor ze.

Een jongeman kwam met een eernstige ziekte in het ziekenhuis te liggen. een zuster vroeg hem: ‘Kan ik iets voor u doen?’. De man antwoordde triest en nogal cynisch: ‘Nee, maar kunt u ook iets ongedaan maken?’ Hij vertelde wat hem dwars zat en gelukkig was deze zuster een christen en kon zij hem vertellen dat er Eén was die zulke zaken ongedaan kan maken. Voor mensen die net als deze knaap, met het probleem van hun geestelijke tatoeages, hun zonden, worstelen, is dit artikel geschreven Jezus Christus, de Zoon van God, is namelijk op aarde gekomen om het zondenprobleem op te lossen. Hij wilde sterven op het kruis van Golgotha, waar Hij Gods oordeel over de zonden wilde dragen. Op zichzelf helpt ons dat niet. Een geneesmiddel helpt alleen als je het gebruikt, niet als je er alleen maar van weet.

Als uw zonden u dwars zitten, dan moet u ze aan God en aan Jezus Christus belijden. U moet erkennen dat u verkeerd gedaan hebt en innerlijk niet deugt. Ook dat is nog niet alles. U moet geloven aanvaarden, dat Jezus Christus ook uw zonden wilde uitboeten op het kruis. Hij gaf Zijn leven voor u en als u in Hem gelooft, vergeeft God u uw zonden en wordt u Zijn ‘kind’. In het laatste bijbelboek, het boek De Openbaring, wordt het zo gezegd: ‘Hem (Jezus Christus), die ons liefheeft en ons uit onze zonden heeft verlost door zijn bloed’ (Openb. 1:5).

Deze tatoeage-behandeling kost u niets, maar het kostte Hem alles. Hij moest Zijn bloed, Zijn leven, ervoor geven. U moet zich alleen bekeren en in Hem geloven. Dat betekent ook een nieuw leven met Hem beginnen. Laat de tatoeages van de zonde uit uw ziel verwijderen! Het kan nu nog.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies