863 Bunker of boog?

Als de hel van een moderne oorlog losbreekt en er een bommen- en rakettenregen neerdaalt, dan wil je wel diep in de grond wegkruipen om veilig te zijn voor de rondvliegende scherven die dood en verderf zaaien. Ondergrondse bunkers met dikke betonnen wanden zijn gebouwd om regeringsfunctionarissen en militaire gezagvoerders daarvoor veiligheid te bieden, grote schuilkelders dienen als wijkplaats voor de burgerbevolking en manschappen in het oorlogsgebied graven zich zo diep mogelijk in.

De praktijk van de oorlog heeft echter geleerd, dat schuilkelders en bunkers geen afdoende zekerheid bieden. Een paar voltreffers achter elkaar op dezelfde plaats vermorzelen de betonnen wanden, waarachter en waaronder men zich veilig waande.
Tegen het verwoestend geweld van de oorlogsmachine helpt zelfs vaak een bunker niet. Maar dat geweld is nog niets vergeleken bij het oordeel dat God in de toekomst over deze wereld brengt vanwege de goddeloosheid en ongehoorzaamheid van de mensen.

Het is niet prettig daarover te schrijven, maar omdat het realiteit is, moeten we er u wel voor waarschuwen. De Bijbel zegt er o.a. dit van:
“En ik zag toen Hij (dat is Jezus Christus) het zesde zegel opende (van het oordeelsboek van God), en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde. En de hemel week terug als een boekrol. en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt.

En de koningen van de aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en rotsen van de bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?” (Openb. 6:12 tot 17).

Als die tijd aanbreekt, baat geen bunker of schuilkelder. Nee, dan ben je veiliger in het huisje onder de regenboog. Veilig voor een aardbeving? Veilig voor een meteorenregen? En dat in een dunwandig huisje? Veilig voor vallend gesteente omdat er toevallig op dat moment een regenboog te zien is? Wel, dat bedoel ik niet. Het gaat erom dat u veilig bent voor de toorn van God. De regenboog heeft namelijk een symbolische betekenis. Ze spreekt van Gods trouw ten aanzien van Zijn oordeel. Na de zondvloed heeft God de regenboog gegeven als een teken van de vastheid van Zijn belofte, dat Hij niet meer het hele aardrijk door water zal verderven, zoals toen gebeurd is.

Welnu, even trouw is God aan Zijn Woord, dat zegt: Wie in Jezus Christus gelooft, komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven (zie Joh. 5:24). De kwestie is namelijk dat Jezus Christus op het kruis van Golgotha het oordeel van God heeft ondergaan opdat ieder, die in Hem gelooft en Hem volgt, niet geoordeeld zal worden.
Voor het oordeel van God kan geen bunker u beveiligen, maar als u schuilt bij Jezus Christus dan schuilt u als het ware onder Gods boog, die u voor eeuwig beveiligt.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies