928 Niet alleen nodig, ook genoeg

Veel mensen zijn er wel van overtuigd dat ze de Heer Jezus nodig hebben maar ze begrijpen niet, dat de Heer Jezus ook voldoende is voor hun redding. Ze menen dat er nog wat bij moet komen. Maar het is niet: Christus en goede werken, ook niet Christus en de kerk die iemand kunnen redden. Niet door Christus en de doop, of Christus en de belijdenis, ontvangt men vergeving van zonden. Het is niet Christus en ons goed doen, of Christus en het avondmaal, dat ons nieuw leven kan geven.

Het is Christus alleen. ‘Christus en of plus…’ is een verdraaid evangelie. Christus zonder ‘en’ of “plus” is de hoop voor de zondaar.
Pas nadat iemand door geloof een kind van God geworden is, volgen de goede werken en de gehoorzaamheid aan de hele Bijbel. Als iemand gered is, wordt hij vermaand goede werken te doen en zo zijn liefde tot God te laten zien. Maar voor de redding zelf is de Heer Jezus niet alleen nodig, maar ook voldoende en dus … ook genoeg.

De Heiland heeft Zichzelf gegeven
op het kruis, op het kruis
opdat wij eeuwig zouden leven
door het kruis, door het kruis
Gezonken in de lijdensvloed
Getroffen door Gods oordeelsgloed
Gaf Hij voor ons Zijn kostbaar bloed
aan het kruis, aan het kruis

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies