276 Blijf in de buurt tot morgenochtend

Weet u hoe de “Central America” is vergaan? Wel door de een of andere oorzaak was er een lek in het schip geslagen en langzaam maar zeker nam het water in en begon te zinken. Gelukkig echter was er hulp in de buurt. Een ander vaartuig schoot toe om te redden.

Op de vraag: Wat is er aan de hand?” antwoordde de kapitein van de “Central America”: “We zijn lek geslagen en zinken, blijf als je blieft in de buurt tot morgenochtend”. Maar de te hulp geschoten kapitein seinde: “Laat me toch je passagiers overnemen.” Als enig antwoord klonk het echter: “Blijf in de buurt tot morgenochtend”. Nog gaf men het van het reddende schip niet op, maar ondanks alle aandrang om toch nu de passagiers over te nemen, werd er van het zinkende schip het steriotiepe antwoord gegeven: “Blijf in de buurt tot morgenochtend”. Anderhalf uur later echter verdwénen de lichten van de Amerikaanse boot en verging het schip met man en muis.

Wat een sufferd van een kapitein” zult u zeggen. Inderdaad maar hoe dikwijls hebt u al beseft, dat uw levensschip in nood was en dat Jezus Christus u wil redden en hoe dikwijls roept u Hem, die klaar staat om, u voor eeuwig te verlossen toe: “Blijf in de buurt tot morgenochtend?” Straks haalt u misschien de ochtend niet meer en verdwijnt u in de zwarte nacht van de dood en het eeuwig verderf, omdat u de geschikte tijd voorbij hebt laten gaan.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies