998 Alle freonen binne hjir wolkom

Een sticker met deze woorden zat op de buitendeur van het huis geplakt, waar ik een exemplaar van ons evangelisatieblad in de brievenbus liet glijden. “Alle vrienden zijn hier welkom”. Gastvrije mensen dus, dacht ik bij mezelf.

Terwijl ik verder ging met mijn bundeltje lektuur, mijmerde ik nog wat na over die spreuk. Als alle vrienden daar welkom zijn, dan moet de grootste Vriend die er bestaat in dat huis toch zeker welkom zijn. Ik vroeg mezelf af hoe de bewoners van dat huis zouden reageren bij het zien van het evangelisatieblad dat ik in hun brievenbus gestopt had. Zouden ze zeggen: “Ha, daar heb je dat blad weer!”? Of zouden ze zeggen: “Och heden, alweer dat blad dat aan je ziel peutert?”

“Alle vrienden zijn hier welkom”. Onwillekeurig dacht ik aan het bekende lied: “Welk een Vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door Hem altijd vrij tot God mag gaan”.

Beetje ouderwets dat “Welk een”, maar de inhoud van het lied is nog altijd actueel en fris. Jezus Christus wil onze Vriend zijn. In de Bijbel lezen we dat zijn tijdgenoten Hem schamper een vriend van “tollenaars” en “zondaars” noemden. Ze vonden dat maar niks. Hij gaf zich af met de slechte mensen. Ze moesten Hem niet. Ze hadden geen dokter nodig, want ze voelden zich niet ziek. Ze meenden braaf en goed te zijn en de geestelijke Dokter, die hen van hun zondeproblemen kon verlossen, niet nodig te hebben. Jammer, erg jammer….

Gelukkig echter dachten niet allen zo. Er waren er die wel met hun verloren leven tot Hem kwamen. Er waren er die in Hem geloofden en die gelukkig werden. En dat is de eeuwen door zo geweest. Jezus Christus heeft bewezen dat Hij ons liefheeft en dat Hij onze Vriend wil zijn. Hij wilde op het kruis Zijn leven geven voor mensen die slecht zijn, mensen die verkeerd gedaan hebben. En zulke mensen zijn we, stuk voor stuk…

“Alle vrienden zijn hier welkom”. de Here Jezus ook?

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies