932 Wij wensen u veel geluk en voorspoed

WAT is geluk? Iemand zei het eens zo: gezondheid en een slecht geheugen.

Bij de jaarwisseling verschijnen er in veel dagbladen lijsten van hen die in het afgelopen jaar overleden zijn. Meestal treft men er ook de namen aan van hen die – om zo te zeggen – de wereldpers gehaald hebben.
Zo heeft indertijd het bericht van de dood van Ingrid Bergma de voorpagina van vele dagbladen in de wereld gehaald. In het begin van haar loopbaan gold ze ook als een voorbeeld van degelijkheid, want – in tegenstelling met veel Hollywoodsterren – bleef ze haar man trouw. Helaas is dat niet zo gebleven.

Toen op een festival te Cannes haar gevraagd werd naar een definitie van het begrip “geluk”, had ze – zo meldde dezelfde schrijver – haar antwoord direct kla ãar. Het luidde: “een goede gezondheid en een slecht geheugen”.

Het eerste wat ze noemde is vrij duidelijk; iedereen is graag gezond, zodat hij kan gaan en staan waar hij wil. Geen pijn lijden, geen hinderlijke zaken aan of in je lichaam….. wat wil je nog meer.
Helaas bleek ook in het geval van deze actrice, dat je dat niet in de hand hebt en dat doktoren, met al hun kennis en mogelijkheden, toch ook niet alles kunnen. De kanker heeft haar na een lange lijdensweg tenslotte gesloopt.

Haar tweede bepaling: “een slecht geheugen” getuigt van een zekere diepzinnigheid. Je moet niet alles onthouden wat de mensen tegen je zeggen en wat er aan verkee ärde dingen in je leven passeert, dat vergalt immers je bestaan. Deze opmerking getuigt echter ook van een zekere oppervlakkigheid; met je slechte geheugen vergeet je immers ook de mooie dingen, waar je blij en dankbaar om kunt zijn! Misschien heeft ze echter alleen op het eerste gedoeld, maar dan klopt haar uitspraak niet. Hoe het ook zij, een mooie definitie van geluk is het niet, en ook niet een juiste.

Waarachtig geluk is hierin gelegen, dat je met een heel goed geheugen betreffende al je fouten en tekortkomingen Jezus Christus leert kennen als Degene, die voor je zonden wilde sterven op het kruis om daar het oordeel van God te dragen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies