678 Kom af van het kruis

Kom af van het kruis’
(Matth. 27:39-44)

Het kruis van Jezus Christus bepaalt welk standpunt we innemen. Dat was vroeger zo, en het is nu nog zo. Toen Jezus Christus gekruisigd werd, waren er mensen die meewarig toekeken. Maar medelijden met Jezus van Nazareth brengt onze zaak met God niet in orde. Onze schuld aan leugens, bedrog, hoogmoed, egoïsme enz. wordt er geen gram lichter van.

Er waren ook mensen die voorbijliepen en Hem lasterden. Ze schreeuwden:
‘Redt uzelf indien Gij Gods Zoon zijt, en kom af van het kruis’.

Dat zijn de onverschilligen, de spotters. Christus had Zichzelf kunnen redden. Hij had Zich kunnen bevrijden. Hoe vaak immers had Hij Zijn macht getoond!

Waarom verloste Hij Zichzelf niet? Waarom verdelgde Hij die spotters niet? Omdat Hij gekomen was om anderen te redden. Daarom liet Hij alle spot en hoon over Zich komen. Daarom onderging Hij de toorn van God in drie lange uren van duisternis! Dat deed Hij ook voor de spotters!

Misschien behoort ú wel tot hen. Misschien rijgt ú in spottende onverschilligheid wel de ene vloek aan de andere, zoals onlangs die jongen in Friesland deed toen er een evangelisatietent werd opgericht.

Wel, Christus zou u kunnen verdelgen. God zou u in één ogenblik kunnen vellen. Waarom doet Hij dat niet? Omdat het nog de tijd van genade is. Omdat God u nog redden wil. Nog redden wil…. Inderdaad; maar aan deze lankmoedigheid van God komt een einde. Eenmaal verschijnt Jezus Christus weer, dan niet om deze wereld te redden, maar om haar te oordelen. Dat moment komt! God laat uiteindelijk niet met Zich spotten. Dezelfde Bijbel, die spreekt over de liefde van God, zegt ook:
“Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God!”

Doe daarom als die ene misdadiger die naast Jezus hing. Ook hij spotte, totdat hij plotseling zijn schuld inzag en zich bekeerde, en geloofde in Jezus Christus.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies