756 Feestdagen

Waar denken we aan bij dat woord? Aan vrije tijd? Lekker eten? Gezelligheid?
Of misschien aan ellende, eenzaamheid, moedeloosheid? Ook dit laatste kan het geval zijn.
De kerstdagen herinneren ons aan de geboorte van de Here Jezus Christus, nu bijna 2000 jaar geleden. Nu kunt u tegenover het christelijk geloof staan zoals u wilt, maar dat de geboorte van Jezus Christus, zijn leven en zijn sterven de stoot gegeven hebben tot ingrijpende veranderingen in de wereld, valt niet te ontkennen.

Ook uw leven kan radicaal veranderen door de Here Jezus Christus.
De Bijbel, het Woord van God, geeft een aantal bijzonderheden die direct verband houden met de geboorte van Christus.
De Bijbel, het Woord van God, geeft een aantal bijzonderheden die direct verband houden met de geboorte van Christus.
We geven in ’t kort aan wat die bijzonderheden zijn:

barmhartigheid
vergeving van zonden
kennis van het heil
vrede op aarde

Dat zijn zaken die niet alleen door de geboorte van de Here Jezus, maar meer nog door Zijn sterven en opstanding tot stand gekomen zijn, of komen zullen.

Als u tot uzelf komt en een blik slaat op uw eigen leven, ook als u terugkijkt op het jaar dat bijna voorbij is, zult u moeten toegeven: het was lang niet alles goed wat ik gedaan heb. Ook u (wij allen) heeft (hebben) gezondigd. Maar wij kunnen en mogen tegen God zeggen: ‘O, God, wees mij, zondaar, genadig’.
Indien u dit oprecht bidt, leert u Gods barmhartigheid kennen, krijgt u vergeving van zonden, krijgt u kennis van het heil en vrede in uw hart. Dit alles door te geloven in Hem die geboren werd in Bethlehem en die stierf aan het kruis als zoenoffer voor de hele wereld.

Dan wordt uw leven een feest, elke dag. Dit wensen wij u van harte toe voor 1982.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies