896 De beste keus, de juiste keus

We stonden voor het verkeerslicht en mijn oog viel op de gevelband van een winkel schuin aan de overkant. Met grote letters stond erop: DE BESTE KEUS. Wat voor winkel het was kon ik vanaf mijn stopplaats niet ontdekken. Terwijl ik zo naar die winkelpui keek, kreeg het verkeer van links groen licht. Een grote vrachtwagen ontnam me het zicht op de winkel, maar ‘schoof’ een andere tekst voor mijn ogen. Op de zijkant van de wagen stond met koeienletters: DE JUISTE KEUS. Dat bleek de naam van een installatiebedrijf te zijn. Ik schoot in de lach en zei tegen mijn vrouw: ‘Nu even kijken wat voor bedrijf er in die winkel zit’. Zoals ik al verwachtte was dat ook een installatiebedrijf. Venijnige concurrentie dus.

Dit voorval zette me echter aan het denken. Je kunt van een aantal mogelijkheden de beste uitkiezen, je maakt dan de beste keus, maar of je ook de juiste keus gemaakt hebt is nog maar de vraag. In het geestelijke is dat ook zo. Je kunt kiezen uit heel wat stromingen en richtingen. De godsdienstige ‘ismen’ bieden zich aan. Namen van religieuze leiders prijken in folders en advertenties. Men vraagt je een keus te maken en dient zichzelf aan als de beste keus. Als je ervoor bedankt om te kiezen, omdat je godsdienst maar poppenkast vindt, is dat ook een keuze. Kiezen doe je uiteindelijk toch. De grote vraag is dan niet of je de beste keus gemaakt hebt, maar of je keus de juiste is.

Het blad dat u nu leest, vraagt u niet om te kiezen voor een godsdienstige stroming of voor een charismatische leider. Nee, we vragen u te kiezen voor God, de Schepper van hemel en aarde en voor Zijn Zoon Jezus Christus, die Hij naar deze aarde heeft gezonden om de zaak tussen ons en Hem weer in orde te maken. Wij hebben de verhouding met God verbroken door onze zonden. Jezus Christus kwam om ons te verlossen en met God te verzoenen. De grote vraag is of we willen kiezen voor Hem, of we Jezus Christus met berouw van onze zonden willen aanvaarden als onze Heiland (Verlosser) en Heer. Dat is niet alleen de beste, maar ook de enige juiste keus.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies