893 Over de stichting Ga Uit

Beste mensen,

Bedankt voor jullie brief, maar ik vraag me wel af wat de Stichting ‘Ga uit’ nastreeft. Graag verneem ik dat van jullie. Veel sterkte en wijsheid.

A. P. te L.

Dit is een bemoedigende reactie op ons blad ‘Nieuws voor Nu’ en ze geeft ons een goede gelegenheid om uit de doeken te doen wat we met ons blad willen bereiken.
Ik begin eerst negatief. Het gaat ons niet om geld, want het blad wordt gratis verspreid. Wil iemand een postabonnement dan kan dat. Daarvoor vragen we een vergoeding van f8,50 per jaar in verband met verzendkosten. U begrijpt dat we daar niet rijk van worden.

Het gaat ons ook niet om een bepaalde kerk of groep onder de aandacht van de mensen te brengen. In ‘Nieuws voor Nu’ wordt naar geen enkele kerk of groep verwezen. Is iemand door de boodschap van ons blad in het hart geraakt en wil hij weten wat hij als christen verder heeft te doen, dan kan hij ons schrijven of bellen en willen we proberen hem verder te helpen. Maar ons blad houden we ‘neutraal’.

Waar het ons wel om gaat kunnen we met een paar teksten uit de bijbel aangeven. We willen namelijk doen wat Jezus Christus met deze woorden zijn volgelingen heeft geboden.

‘Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie (de blijde boodschap) aan de ganse schepping’ (Marc. 16:15).

Op een andere plaats staat het zó: ‘En Hij (Jezus Christus) zei tot hen:

‘Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derde dage opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving van zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem’. (Luk. 24:46, 47).

Wij willen door dit blad ‘de ogen van de mensen openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij verging van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij (Jezus Christus)’ Hand. 26:18.

Het gaat ons erom dat mensen God leren kennen en Jezus Christus en dat ze daardoor hier en nu al gelukkig worden en straks bij God in de Hemel zullen komen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies