844 Neem eens een kiekje van jezelf

Een mooie foto van een stukje Zwitserland. Misschien was u er met de zomervakantie wel in de buurt, als ‘bruin’ tenminste een buitenlandse reis trekken kon. Het is niet alleen een mooie foto, het is ook een leuke, want u kijkt de man die de foto nam hier op de rug. Hij heeft die namelijk met behulp van de zelfontspanner genomen. Hij heeft dus ‘een kiekje’ – zoals men dat vroeger zei – van zichzelf genomen.

Een kiekje van jezelf nemen kan ijdelheid betekenen, het kan ook wel eens heel nuttig zijn. Het is zelfs zeer nuttig in geestelijk opzicht. Als fotoapparaat moet je dan de Bijbel nemen. Die geeft een heel mooi plaatje van de mens. Het ziet er zo uit: ‘En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis… En God schip de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep Hij hen’. Dat plaatje staat in Genesis 1 (het eerste boek van de Bijbel) vers 25 en 27. De mens is het beeld ofwel de vertegenwoordiger van God op aarde. En God heeft hem met gaven begiftigd om deze schepping te beheren.

Helaas is dit niet het enige kiekje van de mens. Er is een ander plaatje, maar dat lijkt wel onderbelicht. Het is heel somber. Het ziet er zo uit: ‘ER is niemand die verstandig is, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken… er is niemand die goed doet, zelfs niet één… hun mond is van vloek en bitterheid vol… snel zijn hun voeten om bloed te vergieten… de vreze Gods staat hun niet voor ogen (Rom. 3:11-18). Een beetje te somber, denkt u? Moet u eens om u heen kijken! We zijn schepselen van God, maar eren we God werkelijk? We zijn schepselen met elkaar en we moorden elkaar uit. Nee, u doet dat niet, maar het zit wel in ons hart. Dacht u dat de Amerikanen die in Vietnam en de Russen die in Afghanistan gezeten hebben zich voordien tot de wreedheden in staat geacht hebben, die ze daar hebben gepleegd en waar ze een syndroom aan over gehouden hebben?

Het kiekje van de mens als zondaar die van God is afgeweken is echt niet te somber. Het is uw foto en de mijne. En dat is niet best! Gelukkig is er nóg een kiekje. Het ziet er zo uit: ‘En de gevangenbewaarder trok zijn zwaard en was op het punt zelfmoord te plegen (hij meende dat de gevangenen ontsnapt waren en dat zou hem ‘de kop kosten’, want de Romeinen waren niet zachtzinnig). Maar Paulus (de man die als eerste in Europa het evangelie bracht) riep: Doe uzelf geen kwaad, wij zijn allen hier! En hij (de cipier) ze: Heren wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Heere Jezus en u zult behouden worden, u en uw huis. En hij verheugde zich dat hij met zijn hele huis tot geloof in God gekomen was (Hand. 16:27 tot 34). De ruige heidense cipier veranderde in één nacht van iemand die het niet meer zag zitten in een blijmoedig christen.

Misschien wilt u zichzelf ook eens bekijken aan de hand van het kiekje dat de Bijbel van ons geeft. Misschien wilt u ook eens kijken in uw hart of u God echt gezocht en als Schepper geëerd hebt. En als u ontdekt dat u dat niet gedaan hebt, zou u dan ook Jezus Christus niet willen leren kennen om door Hem met God verzoend en voor eeuwig gered te worden?

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies