781 Is de mens een half-fabrikaat?

Velen beschouwen de mens als een soort halffabrikaat. Onder een halffabrikaat verstaat men een product waarmee men een begin heeft gemaakt, maar dat verbeterd moet worden., zodat het zijn definitieve vorm krijgt.

De mens beschouwt men als een wezen dat nog niet voltooid is. Er mankeert nog het één en ander aan. We functioneren nog niet zoals het behoort. Maar geen nood, dat komt wel voor elkaar. In de weg van ontwikkeling zal de mens zijn volmaakte staat bereiken en een volmaakte maatschappij opbouwen.
Op deze manier spreekt de Bijbel echter niet over ons. De bijbel zegt ons wel dat de mens volkomen en goed geschapen is, maar dan is het de vraag hoe het komt dat de mens zo egoïstisch, geldgierig, gewelddadig, enz. is?

Sat mensen dat zijn is een feit. Lees de krant: het is een en al moord, fraude, inbraak, diefstal. Kijk naar de geschiedenis: één stuk oorlog, onderdrukking en uitbuiting.
Wel, dat komt niet doordat de mens onvolkomen, half dierlijk geschapen is. Ook niet doordat hij zich uit het dierenrijk heeft ontwikkeld en zijn evolutie-proces nog niet voltooid is.
Nee, dat komt omdat we van God afgevallen zijn. We hebben geluisterd naar de duivel en vandaar al die ellende.

Gelukkig echter heeft de bijbel hoop voor ons. Die hoop bestaat niet in de voltooiing van een halffabrikaat, maar in het vervangen van een door zonde bedorven product! We worden niet moe om te herhalen, dat dit herstel alleen kan plaatsvinden doordat God zelf daarvoor heeft gezorgd. Hij gaf zijn Zoon, Jezus Christus, en wie gelooft in Christus, die geeft Hij een nieuwe natuur. Zo iemand is in Christus een nieuwe volmaakte schepping.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies