726 De Bijbel, indeling bij de Joden

Bij ons bestaat het Oude Testament uit 39 boeken, bij de Joden waren dat er 22. Dat komt niet omdat de Joden boeken zouden missen die wij er wel bij hebben, maar omdat bij hen enkele boeken samengetrokken zijn toen één boek.

Ook de indeling is bij de Joden anders. Deze ziet er als volgt uit:

a. de wet of Thora (= regel)

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium

Deze boeken dragen dan natuurlijk Hebreeuwse namen, die afgeleid zijn van de beginwoorden van elk boek.

b. de profeten:

Jozua, Richteren, Samuël, Koningen, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, 12 kleine profeten.

c. de geschriften:

Job, Spreuken, Psalmen, Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker, Eshter, Ezra, Nehemia, Kronieken, Daniël.

Iets van deze indeling vinden we terug in het Nieuwe Testament, zoals in:

Luk. 16:16:
“De wet en de profeten gaan tot Johannes”.

Luk. 24:24:
“dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de Profeten en de psalmen moet vervuld worden”.

Al de boeken, zowel die van het oude testament als die van het nieuwe, vormen één harmonieus geheel.
En dat ondanks hun vaak zo verschillend karakter.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies