174 Vestig u in deze stad

Met grote letters staat bovenvermelde aankondiging buiten bij de stations en aan de grote verkeerswegen door de diverse steden van ons vaderland te lezen. Meestal staat er: Vestig uw industrie in deze stad. Vaak worden dan nog verschillende voordelen van de genoemde plaats vermeld. Zo ziet de automobilist, die van Groningen naar Leeuwarden reist, bij het plaatsje Buitenpost eenzelfde bord als hierboven bedoeld met de reclame: Centrum van arbeidskrachten.

U snapt wel, dat zo’n stad niet direct uw belang op het oog heeft. Eigen belang is de drijfveer, die u toch zo vriendelijk aanmoedigt in …. te gaan wonen. Natuurlijk blijft een vestigingsvergunning verplicht, maar het gemeentebestuur verleent u alle medewerking. Een woning komt ook in orde. Voor een flinke industrie, die velen werk verschaft en die geld in het laadje van de gemeentekas doet vloeien, wil men wel eens extra z’n best doen.

Toch is er één stad, die niet uit eigen belang u uitnodigt u daar te vestigen. Een stad, waarvan het bestuur uw persoonlijk welzijn op het oog heeft. Zoals u wel begrijpt, is dit een zeer bijzondere stad. U zult tevergeefs de index van de Bosatlas naspeuren om de naam te vinden. Noch in binnen- noch in buitenland treft u hem aan. Er is maar één boek op de wereld, dat van deze stad spreekt en dat u dringend uitnodigt in deze stad woningruimte te zoeken. De bijbel spreekt n.l. van Het Hemels Jeruzalem.

De stad waar God zelf bij de mensen zal wonen, waar geen oorlog of twist wordt gevonden, waar dood en verdriet onbekende dingen zijn. Een stad, die zijns gelijke op aarde niet heeft. Eeuwige vrede, eeuwig geluk, volmaakte rust heersen daar. Daar woont God, de Schepper van hemel en aarde bij zijn schepselen, de mensen. Hoe u daar te vestigen? Wel, van deze stad zei Jezus Christus: “In het huis mijns Vaders zijn vele woningen, ware het anders Ik zou het u gezegd hebben. Zie, Ik ga heen om u plaats te bereiden.”

Wilt ge Jezus toestaan ook voor u een plaats te bereiden? Gods Woord vertelt ons hoe Hij dat doet. Die plaats is n.l. bereid door Zijn bloed. Op Golgotha’s kruis gaf Hij Zijn leven. want zonder het storten van zijn verzoenend bloed zou er nooit een plaats zijn voor een mens in de hemel. God woont er bij de mensen, maar niet bij zondige mensen. God kan slechts wonen bij verloste zondaars; bij hen, die hun klederen hebben gewassen in het bloed van het Lam. Om die stad binnen te gaan, moet u Jezus aanvaarden als uw Verlosser, dan wil Hij uw plaatsbereider zijn.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies