876 Leven en Licht

Vier evangelieën. Vier volgelingen van Jezus Christus hebben een verhaal geschreven over wat hun Meester gedaan en geleerd heeft, toen Hij hier op aarde leefde. Die verhalen noemen we de evangelieën. Evangelie betekent blijde boodschap. Die vier mannen zijn Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Over het evangelie van Johannes gaat het in dit artikel.

Het evangelie van Johannes
Johannes zegt de volgende dingen van Jezus Christus:

a. hij noemt Hem het Woord. Daarmee drukt hij uit dat alles wat God te zeggen heeft in Jezus Christus begrepen is en door Hem tot ons komt.

b. hij zegt dat Jezus Christus in het begin bij God was en ook zelf God was.
Dat onthult ons dat Jezus Christus niet een engel of een ondergod is, maar zoals Johannes later zegt: De Zoon van God. Hij is God naar zijn wezen.

c. de evangelist brengt verder naar voren dat alle dingen door het Woord geschapen zijn. Christus is niet een schepsel, Hij is Schepper.

d. in de vierde plaats was in Jezus Christus het leven en dat leven was het licht van de mensen. Wat de natuur betreft zeggen we dat alle leven afhankelijk is van licht. Hier staat omgekeerd dat het leven licht was. Dat wil zeggen: toen Jezus Christus hier op aarde was straalde er van zijn leven goddelijk licht uit. God openbaarde zich in de mens Jezus Christus. Zijn goedheid, zijn liefde, zijn macht, zijn heiligheid… dat alles kwam uit in het leven van Christus. Wie dat getuigenis in geloof aanvaardt ontvangt het leven, het eeuwige leven.

e. Helaas moet Johannes er nog een vijfde ding op laten volgen, namelijk: ‘het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen’. Deze wereld bevindt zich in de greep van de Satan, er heerst geestelijk gezien duisternis! Dat komt doordat de mensen God verlaten hebben en hun eigen zondige leven leiden.

Toch schijnt het licht van het evangelie nog steeds. Het getuigenis van Jezus Christus wordt namelijk doorgegeven door prediking vanuit de Bijbel en op schriftelijke wijze.
Hopelijk hebt u genoeg van de duisternis. Hopelijk wilt u de zin van het leven leren kennen, wilt u af van uw zondelast?! De oplossing is: geloof in het Woord, geloof in Jezus Christus het licht van de wereld.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies