246 Reveille

Ik weet niet of u wel eens hebt gekampeerd of dat u in militaire dienst is geweest. Zo ja, dan weet u wat reveille is. Zo zie je een hele slaapzaal nog in zoete rust gedompeld en het volgend ogenblik, nadat de sirene of de trompetter de reveille heeft geloeid of geblazen worden de dekens weggesmeten, benen komen buiten boord en de run naar de wasgelegenheid begint. En het frisse water uit de kraan verdrijft de slaperigheid, zelfs bij de ergste slaapkoppen. Reveille komt van het Franse woord reveiller, dat ontwaken betekent.

In militaire dienst krijgen de recruten een film te zien waarin de klemtoon op de waakzaamheid wordt gelegd. U ziet een serie mannen in loopgraven en éénmansputten.

Duisternis daalt over het veld en allen slapen, de handen om de loop van het geweer. Neen niet allen slapen. Eén man staat rechtop, zijn armen rusten op de rand van zijn put en zijn oor vangt het minste verdachte geluid op. Het is de wachtpost. Langzaam aan echter zakt zijn hoofd op de handen en door slaap overmand “glijdt hij onderuit. Zijn oor hoort niet hoe de vijand aan komt sluipen over het veld. zijn oog ziet niet de gebogen gestalten, die straks dood en verderf zullen zaaien onder zijn kameraden. Plotseling schrikt hij op. Hoorde hij daar wat? Ineens door de schrik klaar wakker ziet hij voor zich de vijand, hij schreeuwt om zijn kameraden te doen ontwaken, maar het is al te laat.

U ziet, ontwaken kan een kwestie van leven en dood zijn. Welnu, het kan nog meer zijn dan dat, het kan een kwestie van hel en hemel worden. Weet u, dat u ook nog slaapt? Slaapt met open ogen? Ja, precies zoals dat’jongetje uit de Driekoningenstraat in Arnhem, dat midden in de nacht in Arnhems binnenstad door de politie slaapwandelend werd aangetroffen Zo gaat u slaapwandelend door het leven. U slaap in de zonde. Straks komt het gericht van God, maar u ziet het niet. Straks wacht u het eeuwig verderf, omdat u niet verzoend bent met God, maar u ziet het niet en leeft maar door. Bedenkt toch dat Jezus Christus eenmaal wederkomt als een dief in de nacht en wee u, als u Hem niet als uw Redder hebt aanvaard.

Niet voor niets staat er in Gods Woord: “Ontwaakt gij. die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten” Ef. 4 : 14. U moet doen, zoals die verloren zoon, die er op uitgetogen was in het vreemde land en daar het geld van zijn vader verspilde in een losbandig leven. Prachtig ging het totdat het geld op was en hij tenslotte bij een boer achter de varkens kwam te zitten. Toen te midden van de misère ging hij eens nadenken, hoe miserabel zijn leven toch eigenlijk was en hoe goed hij het bij zijn vader kon hebben. Toen ontwaakte hij uit zijn zondig leven. Hij zei: “Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zeggen: ik heb gezondigd vader, tegen de hemel en tegen u, ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden…”

En hij ontwaakte niet alleen, hij stond ook op uit zijn geestelijke dood en keerde terug naar het vaderhart, dat verlangend naar hem uit zag. En wat zei de vader, toen zijn in lompen gehuld kind veilig thuis was? “Deze was dood, maar is weder levend geworden.”

Lezer, ontwaak toch uit uw zonde. Nog is het tijd. Straks is het te laat. Vreselijk moet het zijn wakker te worden op het ogenblik dat het oordeel wordt uitgesproken en ge de poorten der hel voor u geopend ziet. Laat toch de dag der gerichten, de dag der wraak u niet als een dief overvallen. Wordt wakker. Laat het vandaag voor u geestelijk reveille wezen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies