401 Morele herbewapening

Morele Herbewapening – Een touw dat te kort is!

Ergens in Schotland sprak een moraal prediker in de openlucht. Hij roemde de deugd van goedheid, eerlijkheid enz. en hij nodigde de mensen uit om een gelukkig, deugdzaam leven te gaan leiden. Niet ver bij hem vandaan stond een groep vrouwen “uit het leven”. Eén van hen was niet op haar mondje gevallen en bezat nog een beetje gezond verstand. Ze voegde de spreker toe: “He, mijnheer, jouw touw is niet lang genoeg voor mensen zoals wij!”

Dit verhaal herinnerde me aan de publikaties van de Morele Herbewapening. Deze half godsdienstige, half politieke beweging predikt hetzelfde evangelie. Er is een rechtvaardig God die wil dat alle mensen gelukkig zijn. Je moet goed en eerlijk zijn voor je arbeiders en meehelpen een goede maatschappij op te bouwen.

Je kunt echter net zo goed tegen een neger zeggen, dat hij wit moet worden. Of tegen een blanke dat hij zwart moet zijn. Dat is totaal onmogelijk. Want wij zijn niet goed, maar slecht. Niet eerlijk, maar onwaarachtig. Wij hebben niet lief, maar haten. Wij zijn niet nederig, maar hoogmoedig. In één woord: wij zijn zondaars!
En voor zondaars is ‘t nodig, dat iemand onze schuld wegneemt, dat iemand onze straf op zich neemt, dat iemand het oordeel van God voor ons ondergaat. En ook dat Hij ons de kracht geeft om Hem te dienen.

Zo’n evangelie kan ons redden. Dat touw is lang genoeg. En er zijn er massa’s, die in de goot van de maatschappij lagen, die dankbaar kunnen getuigen, dat Jezus Christus hen gered heeft van een leven in de zonde. En hen voor eeuwig gelukkig heeft gemaakt!

Het evangelie van het kruis is een touw dat reikt van de hemel tot in de achterbuurten van Amsterdam of waar ook. Dat touw is niet te kort.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies