868 Wat zit er in uw body?

Ongetwijfeld heeft u de volgende spreuk op een bord langs de verkeersweg gelezen:

Zit er behalve een snelle motor ook verstand in uw auto?
met als stekelig onderschrift:
Alleen een dwaas rijdt nog te hard
Langs onze levensweg zou ik ook een bord met een spreuk willen plaatsen en wel deze:
Zit er behalve een goed verstand ook een goed geweten in onze body?

Het geweten heeft de mens gekregen om hem te waarschuwen als hij verkeerd doet. Het is wel geen absolute norm, maar het werkt toch wel. Tenminste als je er naar luistert. Iemand zei eens tegen een evangelist, die uit de Bijbel het woord aanhaalde dat alle mensen gezondigd hebben: ‘Nou meneer, maar ik heb een brandschoon geweten’. De evangelist was niet op zijn mondje gevallen en merkte er pal overheen op: Dat komt dan zeker, omdat u het nog nooit gebruikt hebt, meneer’.

We hebben allen een geweten dat ons beschuldigt. De Bijbel noemt dat een slecht geweten. We kunnen alleen een goed geweten krijgen als we onze schuld voor God belijden en geloven in Jezus Christus, die voor ons wilde boeten op het kruis.

Mag ik onder mijn spreuk ook een onderschrift plaatsen, net als bij de borden langs de weg? Een stekelig onderschrift? Oké, hier komt het:

Alleen een dwaas leeft over zijn geweten heen.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies