190 Co-Co geeft U een lesje

In een van zijn boeken schrijft de dokterschrijver George Sava de volgende geschiedenis:
Ik werd geroepen door een keurig geklede dame om haar man te onderzoeken. Aangezien haar echtgenoot niets van dokters wilde weten, werd ik geintroduceerd als oude bekende van zijn vrouw. De man bleek zeer melancholiek te zijn. Het duurde lang, voordat ik uit hem had gekregen, dat hij vroeger het beroep van “degen- en andere scherpe voorwerpenslikker” had uitgeoefend. Aangezien zijn trucks niet altijd feilloos gelukten, waren diverse spijkers e.d. inderdaad in zijn maag terecht gekomen. Toen ik hem eindelijk zover had, dat hij zich wilde laten opereren, bleek er een handje vol voorwerpen naar buiten te komen.

Spoedig zag de man er weer gezond uit. Zijn zwaarmoedigheid werd er echter niet beter op. Het was me ook nog steeds niet gelukt achter zijn tegenwoordig beroep te komen. Zowel hij, als zijn vrouw, schenen zich daarvoor tegenover mij te schamen. Ik besloot deze mensen niet uit het oog te verliezen. Verschillende malen probeerde ik de man op te vrolijken door hem concerten e.d. te doen bezoeken. Niets hielp echter. Op zekere dag meende ik de oplossing te hebben gevonden. Een bekend circus zou ook onze stad bezoeken. Het topnummer van het gebodene was wel het optreden van de clown Co-Co. Deze man oogstte daverende successen. Ik liet direct mijn vroegere patient ontbieden. Toen hij geruime tijd later kwam bood ik hem een vrijkaartje aan om met mij naar het optreden van Co-Co te gaan kijken. Wie schetst miin verbazing, toen de man zei: “Ik ben Co~Co”. Natuurlijk ben ik die avond gaan luisteren naar Co-Co’s grollen. Ik heb me de tranen in de ogen gelachen om de man, wiens gezicht lachtte, maar wiens hart schreidde”.

Deze geschiedenis is wel een wrange illustratie van het leven van de mens. Misschien bent u ook zo’n grapjas, die een best figuur slaat op partijtjes en in gezelschappen en die diep in ‘t hart toch ook zo ongelukkig is. Ongelukkig, omdat ge voor uw leven geen uitkomst ziet. Ongelukkig, omdat aan het eind van uw leven de dood wacht als een mysterieus monster. Ongelukkig, omdat ge voorvoelt, dat er straks een God zal zijn, die rekenschap van u vraagt. Ongelukkig, omdat alles u bij de handen is afgebroken. Schijn bedriegt. Vrolijkheid is ook bedriegelijk. God kent uw hart. Hij wil u gelukkig maken.

Alle ongelukkigheid komt voort uit het verbreken van het contact met God. Jezus Christus kwam om u, zondaar. tot God terug te brengen en vrede te geven in het hart. Er is blijdschap, echte en blijvende vreugde. Dat is de vreugde van de verzoening met God. Dat is de blijdschap in Jezus onze Heer. “Verblijdt u in de Heer te allen tijd!” Dat is de blijdschap, die volgt op het aannemen van de Blijde Boodschap, dat Jezus stierf voor u.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies