857 Sta eens even stil bij het werk aan de weg

Toen ik voor het eerst een bord langs de weg zag staan met bovenvermeld opschrift kon ik een glimlach maar moeilijk onderdrukken. Ik zag mezelf al de vluchtstrook opschieten, de auto stil zetten om vervolgens al mijn aandacht te wijden aan het knappe stukje vakwerk van onze wegenbouwers. Als ik dat zou doen, had ik alle kans dat er een politiewagen zou stoppen. De vertegenwoordigers van Hermandad zouden beslist niet samen met mij hun aandacht op de weg richten, maar op mijn persoontje.

Ze zouden me te verstaan geven, dat ik in overtreding was door zo maar op de vluchtstrook te gaan staan om eens naar de weg te kijken. Mijn verweer dat ik slechts de aanwijzing op het bord opvolgde, zouden ze met een ironisch glimlachje wegwuiven met de opmerking dat ik natuurlijk wel begreep dat die aanwijzing niet letterlijk bedoeld was. Met een ervaring rijker en zo’n honderd gulden aan boete armer zou ik mijn weg dan kunnen vervolgen.

Inderdaad snapt iedereen dat zo’n verzoek niet letterlijk bedoeld is. Het gaat erom dat we al rijdend eens tot ons door laten dringen, dat er mensen bezig zijn geweest om voor ons het rijden veilig en plezierig te maken. Dit artikeltje is ook zo’n verzoek om eens even stil te staan bij een werk dat ‘aan de weg’ verricht is. En dan wel een werk aan uw levensweg. Dat is het werk dat Jezus Christus volbracht heeft op het kruis van Golgotha.

Hij stierf daar om u en mij een veilige en vreugdevolle reis te geven. Dat werk was nodig omdat ons levenspad zonder Hem een brokkenpad met doodsgevaar is. Dat komt omdat onze verhouding als mensen met God niet deugt. De oorzaak daarvan ligt bij ons. De Bijbel vertelt ons dat we zondaars zijn. Dat wil zeggen: mensen die het doel van ons leven missen door onze verkeerde gedachten, woorden en daden. Alleen al het feit dat we onze eigen gang gaan zonder echt met God onze Schepper rekening te houden stempelt ons tot zondaars.

Daardoor alleen al verdienen we het oordeel van God. En nu heeft Jezus Christus voor zulke mensen als wij, Zijn leven willen geven. Hij wilde voor ons het oordeel van God over de zonden dragen. Als wij ons met berouw van onze verkeerde daden tot God wenden en geloven dat Jezus Christus ook voor ons het oordeel van God onderging, zullen we behouden worden. Dan gaan we een nieuwe weg op. Dan krijgt ons leven werkelijk zin en kunnen we veilig en met blijdschap onze reis vervolgen. Jezus Christus zegt dat Hij is: de weg, de waarheid en het leven.

Zou u bij ‘Zijn werk aan de weg’ niet eens even stil willen blijven staan?

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies