766 Geen reclame drukwerk

Iemand uit Groningen beklaagde zich erover dat men een exemplaar van ons blad in zijn brievenbus had gedeponeerd, ondanks het feit dat hij er een plakker met “Geen reclamedrukwerk” op had zitten.

We kunnen de reactie van deze mijnheer wel begrijpen, er komt immers een lawine aan reclamemateriaal je brievenbus inglijden als je er niets tegen doet. En dan doe je er wat aan: je brengt een sticker aan met het verzoek dat spul niet in je bus te deponeren, en dan zijn er van die godsdienstige lui, die zo nodig menen dat ze er dan toch nog wat in moeten stoppen!

Anderzijds kunnen we ons echter best voorstellen, dat degene die dit blad bij deze betreffende mijnheer in de bus stopte, dit volkomen argeloos heeft gedaan of misschien met de gedachte: Hoe een ander er ook over mag denken, dit is geen reclamedrukwerk…., dus stop ik het wel in die bus. En inderdaad kan men ons blad niet onder reclamedrukwerk rekenen. Reclamedrukwerk heeft de verkoop van bepaalde artikelen op het oog, en in ons blad wordt niets te koop aangeboden. Ons blad is een evangelisatieblad, waarin zelfs niet een bepaalde kerk of groep wordt aanbevolen. Een propagandablad voor een bepaalde beweging is het dus zelfs niet.

Het is slechts een wegwijzer naar Jezus Christus. We willen de lezers er graag van overtuigen, dat het met dit leven niet afgelopen is, maar dat er na de dood een afrekening komt. De Bijbel zegt dat zo. “Het is de mensen beschikt eenmaal te sterven en daarna het oordeel” (Hebr. 9:26). En er is slechts één middel om aan dat oordeel te ontkomen. Ook daarover laten we de Bijbel aan het woord en wel als volgt: “Voorwaar, voorwaar, ik (dat is Jezus Christus) zegt u, wie Mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven” (Joh. 5:24).

Geloven in het woord van Jezus Christus betekent geloven in Hem, die voor zondaars wilde sterven aan het kruis om hun zonde uit te delgen.

Jezus Christus wordt dan ook de Heiland of de Redder genoemd. Naar Hem willen we heen wijzen. Op Hem willen we de aandacht vestigen en mensen oproepen om met berouw over hun verkeerde daden en met veroordeling van hun boze aard tot Christus te gaan om voor eeuwig behouden te worden.

Als men de kapitein van een schip dat in nood verkeert, aanraadt de hulp in te roepen van de reddingsmaatschappij in het betreffende gebied, dan kan men dat toch moeilijk reclamemaken noemen. Of de kapitein die raad opvolgt, is een tweede Hij kan de situatie wel zo optimistisch inzien, dat hij zegt: ‘Waar bemoei je je eigenlijk mee, ik kan mijn eigen boontjes wel doppen en heb de reddingsmaatschappij niet nodig’. Dat is een kwestie van verschil in inzicht in de ernst van de situatie.

Zo zijn er velen, die hun geestelijke situatie erg optimistisch beschouwen. Als er al wat is na de dood, dan komt het met hen wel klaar…. Welnu, op grond van de Bijbel en de overtuiging die Gods Geest in ons heeft gewerkt, denken we daar heel anders over.

Een kwestie van verschil in inzicht dus? In zekere ja, en iemands inzicht kunnen wij niet veranderen. Wel kunnen we onze overtuiging volgens de Schrift uitdragen en wijzen op de Redder Jezus Christus.

Als u meent het zonder Hem te kunnen stellen, het zij zo, het doet ons leed om u. En als u ons blad niet wenst te ontvangen, dan zullen we – als u tenminste uw adres vermeldt – trachten te achterhalen wie in uw wijk of stadsgedeelte een verspreid(ster) is. Daar ons blad door velen verspreid wordt, is dat niet altijd te achterhalen.
Toch blijven we erbij, dat we geen verspreiders van reclamedrukwerk zijn. We zijn bezorgers van een blijde boodschap van redding voor ieder die wil geloven in Jezus Christus.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies