909 Als varkens op weg naar het abattoir

Rowland Hill was een destijds bekende prediker in Engeland die een keer in een evangelisatieprediking het volgende voorval vertelde. Hij had een dag, of wat daarvoor, zo vertelde hij, gezien hoe een een hele troep varkens achter een man aanliep. Hij vond het geval zo merkwaardig dat hij erachter aanging. Tot zijn stomme verbazing kreeg hij in de gaten dat de man met die beesten op weg was naar het slachthuis.

Er was toen heel wat minder verkeer dan nu en de man kon met zijn varkens over de weg lopen. Hill haalde de man in en vroeg hem hoe hij het voor elkaar kreeg de varkens zo achter hem aan te doen lopen. “Heb je niet gemerkt wat ik doe?” vroeg de varkensboer, “ik laat iedere keer wat bonen op de grond vallen uit de mand die ik hier bij me heb”.

“Wel”, zei Hill tegen de aanwezigen bij de evangelieverkondiging, “bij dit voorval moest ik denken aan de duivel die met zijn “bonen” mensen achter zich aanlokt op weg naar het eeuwige slachthuis”.

Dit verhaal van Rowland Hill had ik al wel eens eerder vernomen, maar ik kwam het nu weer tegen in het Engelse boekje dat ik napluis op mogelijke stof voor een artikel. Het is dus een verhaal uit de oude doos, maar het is nog steeds aktueel, want satan werkt nog precies zo. In café’s, housparties, bioscopen en via de TV strooit hij nog steeds zijn “bonen” en voert hij de mensen op de brede weg die naar de ondergang leidt.

Houdt daarom op met knorrend zijn bonen op te peuzelen en verlaat die verkeerde weg. Bekeer je tot God en geloof in de Here Jezus en volg Hem op de smalle weg die naar het eeuwige leven leidt.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies