311 Onze aanvoerder is Mackenzen

Deze leuze stond te lezen op de borden en schilden, die de Bulgaren meevoerden, toen ze hun overwinningstocht door de Dobrudscha maakten. Zij verheugden zich onder de leiding van die uitstekende veldheer te staan en dat is te begrijpen!

Hoeveel hangt er niet van een veldheer af! Eén onverstandig besluit, één aarzeling zelfs, kan het verlies van de veldslag en het verlies van honderden soldatenlevens betekenen.
Hoeveel te meer klemt dit waar het de levensstrijd van ieder mens betreft. Daarbij hebben we te doen met bovennatuurlijke machten, met de satan en de machthebbers der duisternis.

Geen Mackenzen kan daar hulp bieden, en ook geen Eisenhower of Montgornery!
Daar is een Hogere Leider nodig!

‘Gelukkig heeft God ons zo’n Leidsman gezonden, n.l. zijn Zoon, Jezus Christus.
Allen, die Hem aanvaarden als Heiland en Verlosser, roept Hij toe: Vreest niet! Mij is gegeven alle macht, in hemel en op aarde. En zie, Ik ben met u alle dagen!

Hebt u zich al onder de hoede van die Leidsman gesteld, om straks met Hem de vruchten der overwinning te genieten, of wilt u straks met die machten der duisternis voor eeuwig omkomen?

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies