716 Waardering voor de Bijbel

Tegenwoordig kun je voor een betrekkelijk gering bedrag een bijbel kopen; een paar honderd jaar geleden was dat heel anders. In die tijd hoorde een Ierse boer dat een edelman in zijn omgeving een exemplaar van het Nieuwe Testament in de Ierse taal bezat. De man begaf zich op pad naar de gelukkige bezitter van het Nieuwe Testament. Daar aangekomen bekeek hij het boek met grote interesse. Hij vroeg de eigenaar toestemming om de inhoud over te schrijven.
De eigenaar wist dat de boer vrij arm was en vroeg hem hoe hij dacht aan papier en inkt te komen. ‘Die koop ik’, was het antwoord.

‘En waar zul je een plek vinden om te schrijven?’ ‘Als u edele mij toestemming geeft om uw hal te gebruiken, dan kom ik elke dag na mijn werk om in de avond een stukje over te schrijven’.

De edelman was zo getroffen door e liefde van de boer voor de bijbel, dat hij hem zijn hal ter beschikking stelde, voor licht zorgde en bovendien papier en inkt voor hem aanschafte.
Trouw aan zijn voornemen werkte de boer avond aan avond tot hij het hele Nieuwe Testament overgeschreven had.

Later ontving hij een gedrukt exemplaar en de handgeschreven bijbel is tenslotte terechtgekomen bij het Britse en buitenlands bijbelgenootschap. Deze geschiedenis laat ons zien wat een toewijding en waardering de bijbel in het hart van mensen kan opwekken.
Op het moment worden er weer bijbels overgeschreven, namelijk in China. Nu niet uit armoede, maar omdat de invoer van bijbels niet is toegestaan. Dit feit op zich laat zien wat een wonderlijk boek de bijbel is. Heeft ooit een ander boek de menen tot een dergelijk “monnikenwerk” aangezet?
Wel past hier de vraag of u een bijbel bezit. En of u ooit de moeite genomen heeft er in te kijken.

Aan het redactieadres kunt u een bijbel aanvragen als u er geen heeft. En als u een Bijbel bezit, dan raden we u dringend aan die te lezen en te herlezen. Als u dat echt doet met het verlangen God te leren kennen, dan zal de Here zijn Woord niet zonder zegen voor u laten!
En de grootste zegen zal zijn dat u uit de bijbel Jezus Christus zult leren kennen. Die voor u wilde sterven en het oordeel wilde ondergaan.

Jaapfijnvandraat.nl maakt gebruik van cookies